Bezwaren tegen luchtruimherziening

Donderdag 25 februari 2021

 

Vijf bezwaren tegen de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Niemand weet wat de gevolgen zijn van de nieuwe hoofdstructuur en het operationeel concept voor zijn/haar gezondheid en leefomgeving, zonder de ligging van routes en vliegpaden te kennen.

Duidelijk is wel dat door vaste routes veel mensen erop achteruit gaan, omdat het vliegverkeer enorm wordt geconcentreerd.

De veronderstelde hinderbeperking van 20 – 25% komt er per saldo op neer dat geen hindervermindering optreedt maar hinderverplaatsing.

Alvorens de voorkeursbeslissing te kunnen beoordelen, moet er eerst een nieuwe norm gelden voor lokale omgevingskwaliteit.

Een nieuw geluidsmeetnet moet iedereen in staat stellen de eigen Schiphol Hinder Impact Toets uit te voeren.

 

Samen met enkele andere maatschappelijke organisaties heeft de ORS-bewonersdelegatie een zogeheten Zienswijze Luchtruimherziening ingediend die uitgebreider op de nadelen ingaat.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer