Chaos Schiphol te wijten aan te grote hubfunctie

Dinsdag 3 mei 2022

De huidige chaos op Schiphol wordt veroorzaakt door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageverwerking. De vele overstappers leggen dubbel beslag op deze personeelscapaciteit. Hun koffers moeten na aankomst snel worden overgeladen en veel overstappers moeten twee keer door de douane. Op de terugweg gebeurt dat onder tijdsdruk dus nog een keer.

Uitbreiding van deze personeelscapaciteit veroorzaakt hoge kosten die Schiphol duurder maken. Deze kunnen niet op de overstappers worden verhaald, omdat Schiphol vanwege de concurrentie om overstappers de goedkoopste luchthaven in Europa moet blijven. Dat is weer nodig om dit “low cost” hubmodel in stand te houden. Daarom wordt de kostenverhoging afgewenteld op de service aan Nederlandse vakantiegangers en buitenlandse toeristen die ons land bezoeken. En op de Nederlandse belastingbetaler.

Het spreekt vanzelf dat een betere beloning voor het grondpersoneel volkomen gerechtvaardigd is. Maar dat staat op gespannen voet met de ambitie van het kabinet om Schiphol te behouden als grote, goedkope hub. Het economisch belang daarvan voor Nederland wordt zwaar overschat. Het bijbehorende luchtverkeer gaat ten koste van het gezonde woonklimaat van om- en onderwonenden van Schiphol.

Voor het uitgebreide netwerk van bestemmingen ten behoeve van de internationale bereikbaarheid en het vestigingsklimaat kan worden volstaan met minder vluchten en veel minder overstappers. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat deze maatschappelijke doelen prima kunnen worden gerealiseerd met maximaal 350.000 vluchten. Meer vluchten boven dit maximum staan niet verhouding tot de extra maatschappelijke kosten en overlast.

Bij deze omvang is er nog wel enige behoefte aan overstappers, maar stukken minder dan de 26 miljoen uit 2019. Luchtvaartschade aan mens, natuur en klimaat kan worden voorkomen door dit overdreven hubmodel af te schaffen. Niets staat beperking van het luchtverkeer in de weg.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer