Commissie Cohen pleit voor permanente bewonersparticipatie luchtvaart

Donderdag 1 oktober 2020

 

In haar rapport “Governance en participatie luchtvaart” houdt de Commissie Cohen een sterk pleidooi voor integrale, permanente en professionele bewonersparticipatie. De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) ziet dit als ondersteuning van haar streven om het Schiphol-overleg in de ORS serieus voort te zetten. Zij verwacht daarvoor ook steun van ORS-voorzitter Pieter van Geel die op dit moment de huidige omgevingsraad evalueert. Onderstaand enkele citaten uit het rapport-Cohen.

 

Continu proces

Participatie in de luchtvaart is een continu proces. Het gaat om een constante afweging tussen grote en veelomvattende publieke belangen, zoals duurzaamheid en economie. Dit maakt participatie in de luchtvaart anders dan op veel andere gebieden, waar sprake is van een meer afgebakend proces, zoals bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe infrastructuur. De participatie daarvoor heeft een duidelijke start en een einde. Zelfs wanneer het in de luchtvaart gaat om een nieuw project of besluit, zoals het openen van een nieuwe luchthaven (Lelystad) of een nieuwe landingsbaan, is de afweging van belangen – en daarmee de participatie – veelal een continu proces.

Grote impact

Luchtvaart heeft een aanzienlijke impact op de leefomgeving van heel veel mensen, dieren en planten; geluidsoverlast, toe- en afstroom via wegen, uitstoot van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof, zorgen over externe veiligheid. Dat maakt dat participatie er echt toe doet. Besluiten in de luchtvaart kunnen een groot verschil maken in de kwaliteit van de leefomgeving.

Technisch complex

Daarbij speelt een grote rol dat luchtvaart een technisch gecompliceerd onderwerp is. Dat maakt participatie niet eenvoudiger. Het is immers niet realistisch dat iedere participant over alle deskundigheid beschikt die nodig is om bijvoorbeeld de finesses van veiligheidsissues te begrijpen, of inzicht te hebben in het meten en berekenen van geluid. Toch zijn dit onderwerpen die aan de orde komen bij de afweging van belangen in de luchtvaart.

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer