DE WAARHEID OVER SCHIPHOL

Zondag 22 januari 2017

De afgelopen tijd zijn er uit verschillende bronnen berichten in de media verschenen over de groei van Schiphol. Vele daarvan geven een onjuiste of eenzijdige voorstelling van zaken. De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) wil belangstellenden op basis van feiten beknopt informeren over wat er op het spel staat. Meer informatie is te vinden op https://www.bewonersomgevingschiphol.nl

 

Plafond

Het maximum van 500.000 vluchten in 2020 is geen belemmering voor de ontwikkeling van Schiphol maar juist een grens om zorgvuldige gebruik van schaarse capaciteit af te dwingen. Daarmee kan Schiphol tot in lengte van jaren het economisch belang van Nederland dienen.

Hinderbeperking

In plaats van een spectaculaire verbetering door stillere motoren zoals de luchtvaartsector beweert, blijkt uit het Milieueffectrapport (MER) de eenvoudige waarheid: in het dichtbij Schiphol gelegen binnengebied (Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Buitenveldert, Amsterdam, Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg, Spaarndam) neemt de hinder niet af maar juist toe. Voor zover er sprake is van verbetering, treedt deze op in het minder zwaarbelaste buitengebied verder van de luchthaven af.

Spookgehinderden

Mensen die wonen in na 2005 gebouwde huizen binnen de hindercontour, worden ten onrechte buiten de hinderberekening gelaten. In 2030 gaat dat om bijna een half miljoen spookgehinderden die niet meetellen.

Groeiruimte

Van de vermeende vermindering met 34% van het aantal ernstig gehinderden blijft in het gunstigste geval niet meer dan 8% over. De geluidsruimte om het aantal vluchten na 2020 uit te breiden via de 50/50-verdeling is dus aanzienlijk kleiner dan door de luchtvaartsector sector wordt geclaimd. Bovendien legt de luchtvaartsector de 50/50-regel verkeerd uit.

Selectiviteit

Van de toename met 30.000 vluchten in 2016 zijn slechts 5000 belangrijk voor het netwerk. Schiphol loopt versneld vol, wat het economisch belangrijke netwerk-verkeer afknijpt. Het Rijk zal eindelijk zijn verantwoordelijkheid moeten nemen voor een uitvoerbaar selectiviteitsbeleid. Dit staat los van de ontwikkeling van Lelystad.

Lelystad

De Luchtverkeersleiding (LVNL) moet de luchtruimproblemen bij Lelystad met voorrang ter hand nemen. Het is onaanvaardbaar dat een arbeidsconflict vertraging oplevert voor een nationaal project zoals de opening van vliegveld Lelystad.

Nachtvluchten

Het aantal nachtvluchten moet volgens afspraak met spoed worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. De 3000 te veel uitgegeven nachtslots zijn alle zogeheten non-historische slots. Dergelijke door niet-netwerkmaatschappijen voor vakantievluchten gebruikte slots behoeven niet te worden verlengd.

Consequentie VVD-moties Visser/Elias

Door niet meer strikt preferentieel (met de bijbehorende regels) te vliegen, neemt de hinder in het meest zwaar belaste binnengebied nog verder toe en worden de milieubelangen uit het Aldersakkoord nog verder verkwanseld.

Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

22 januari 2017

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer