Stikstofreductie: economie kan krimp luchtvaart makkelijk aan

Woensdag 15 januari 2020

Zegen voor gezondheid, leefomgeving, veiligheid en klimaat

Het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO bevestigt in onderzoek in opdracht van de minister, eerdere rapporten van andere economen dat Schiphol niet langer de banenmotor is waar het lang voor gehouden is. Alle reden om nu hogere prioriteit te geven aan klimaat, veiligheid, leefbaarheid en gezondheid die lange tijd ondergeschikt zijn geweest aan de groeiambities van Schiphol.

Daar komt de noodzakelijke stikstofreductie door luchtvaart nu bij. Door beter te sturen op netwerkkwaliteit kan de balans tussen lasten en lusten worden hersteld, waarbij het aantal vliegbewegingen flink kan krimpen met behoud van de economische kernfunctie van Schiphol. Deze netwerkkwaliteit betreft een kwalitatief hoogwaardig netwerk gericht op de zakelijke en toeristische reisbehoeften voor de thuismarkt.

Door het in rekening brengen van de externe kosten wordt gestimuleerd dat het nut voor de reiziger ook opweegt tegen de maatschappelijke kosten van vliegen. Bedrijven en consumenten worden financieel gecompenseerd door de heffingen als lastenverlichtingen uit te keren. Daarmee is er automatisch ook een financiële prikkel om waar mogelijk gebruik te maken van minder milieubelastende vormen van transport zoals internationale trein. Het resultaat is een zegen voor de economie: een hogere brede welvaart voor Nederland en de Randstad.

Hans Buurma, Werkgroep Toekomst Luchtvaart

Matt Poelmans, Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol

Michiel Visser, voorzitter Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer