Een getal is geen visie

Dinsdag 10 september 2019

Petitieaanbieding Kamerleden Commissie IenW nemen Petitie ORS-bewoners in ontvangst

Begin dit jaar kon de Omgevingsraad Schiphol (ORS) geen unaniem advies uitbrengen over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. De reden: Schiphol wilde een groeigarantie voor 525.000 vluchten zonder de achterstallige hinderbeperking in te halen en harde toezeggingen te doen voor de toekomst.

De bewonersdelegatie wilde bovendien eerst een fundamentele discussie over de luchtvaart. Wij kregen bijval van de milieuorganisaties en de bestuurders. Dat resulteerde in een ORS-meerderheidsadvies onder het motto: “Eerst zien dan geloven” en “Pas op de plaats”.

Tot onze teleurstelling heeft de minister dat meerderheidsadvies naast zich neergelegd. In plaats van de tijd te nemen voor de hoognodige fundamentele discussie, stelt ze een nog grotere groei tot 540.000 vluchten in het vooruitzicht en vraagt Schiphol een pakket hinderbeperking op te stellen. Onduidelijk blijft wat dit systeem inhoudt en wanneer het in werking treedt. Overigens ligt er al een tijd een pakket voorstellen bij de ORS. Uit ervaring wijs geworden gaan de bewoners niet akkoord met boterzachte beloften waarover weer jarenlang wordt gesteggeld.

Ondertussen dreigt de luchtvaartnota te mislukken bij gebrek aan een lange termijnvisie die antwoord moet geven op de vraag hoeveel luchtvaart we eigenlijk nodig hebben. Dat geldt ook voor de luchtruimherziening die geen hinderbeperking oplevert voor Schiphol. Tot overmaat van ramp komt er ook niets terecht van een gedegen meetsysteem voor hinderbeleving om de werkelijke overlast te bepalen.

Met de maatschappelijk consultatie zijn hoge verwachtingen gewekt. De minister komt overal luisteren, maar de omwonenden hebben niet het gevoel dat zij worden gehoord. Dat is essentieel voor herstel van het geschonden vertrouwen. Wij doen een dringend beroep op de Kamer om de minister te houden aan haar eigen motto: “Geen groei op krediet” en duidelijk te maken wat zij precies bedoelt.

Binnen dat kader zullen de partijen in de ORS opnieuw tot afspraken moeten komen. Het Aldersakkoord is een ten dele geslaagde poging tot pacificatie van de destijds ernstig verstoorde verhoudingen. Schiphol mag niet beloond worden voor het “Schiphollen” en moet zich ervan bewust zijn dat bedrijf en omgeving tot elkaar zijn veroordeeld. Zonder nieuw luchtvaartakkoord komt er geen rust in de luchtvaartpolder.

Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol

Petitie ORS bewoners 10 September 2019

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer