Ernstige hinder Schiphol met 50% toegenomen

Donderdag 6 september 2018

Volgens de vandaag verschenen Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is de ernstige geluidshinder door Schiphol sinds 2004 (toen de Polderbaan in gebruik werd genomen) met 50% toegenomen. Anders dan Schiphol steeds beweert is er dus helemaal geen sprake van afname van de hinder.

Ook indien volkomen ten onrechte de zogeheten ‘spookgehinderden‘ buiten beschouwing worden gelaten (mensen die wonen in na 2005 gebouwde huizen) is er nog altijd sprake van een toename van hinder met 30%.

Deze schokkende cijfers gaan een grote rol spelen bij de komende discussie over de groei(on)mogelijkheden van Schiphol na 2020.

Bron: PBL (MIR 2018, blz 53)

De ernstige geluidshinder voor omwonenden van Schiphol die zijn blootgesteld aan een geluidbelasting van 48 dB(A) Lden of meer is sterk toegenomen sinds 2004 (het eerste volledige jaar met het 5-banenstelsel). Door de geluidbelasting van de luchtvaart is de ernstige hinder in 2016 ongeveer 30 procent hoger dan in 2004. Door de groei van het aantal inwoners door woningbouw binnen de 48 dB(A) Lden-contour van 2016 komt hier nog 20 procent bij en is de totale toename van de ernstige hinder bijna 50 procent.

De ernstige slaapverstoring neemt aanvankelijk minder sterk toe, maar groeide de laatste jaren sterker en ligt nu weer boven het niveau van 2004 (www.clo.nl/nl2161).”

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer