Groeimodel en rechtsbescherming Schiphol deugen niet

Donderdag 3 december 2020

Omwonenden Schiphol de dupe van groeiverdienmodel en gebrek aan rechtsbescherming

Het groeiverdienmodel leidt namelijk tot een veel groter aantal vliegtuigen dan nodig is voor de bereikbaarheid van Nederland. In de Luchtvaartnota ontbreekt een onderbouwing van netwerkkwaliteit die moet uitwijzen hoeveel luchtvaart echt nodig is.

Ook ontbreekt een norm voor omgevingskwaliteit die beperkingen stelt aan de blootstelling aan lawaai, luchtvervuiling en onveiligheid.

De afwezigheid van individuele rechtsbescherming ontneemt omwonenden de mogelijkheid zich te verweren tegen aanslagen op hun gezondheid en aantasting van hun woongenot

De huidige participatie is onvoldoende om tijdig rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de omgeving.

Omwonenden rond Schiphol roepen via een petitie aan de Tweede Kamer op om een einde te maken aan deze ongewenste situatie.

 

Tekst van de petitie

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer