Groeiplan voor Schiphol is onbehoorlijk bestuur

Donderdag 4 juli 2019

Hoofddorp, 4 juli 2019 – Het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 weer te laten groeien is ondoordacht en riskant. Het loopt vooruit op de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 die pas eind van dit jaar vastgesteld wordt. Hierin staat nog niet vast dat groei noodzakelijk is; zelfs krimp wordt nog onderzocht. Ook heeft de minister nog geen uitvoering gegeven aan het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om te onderzoeken welk noodzakelijk verbindingennetwerk Schiphol moet onderhouden en hoeveel luchtverkeer daarvoor nodig is. Bovendien liggen er in de Omgevingsraad Schiphol nog tal van afspraken en regels op tafel die verdere groei van Schiphol in de weg staan. Zo gaat de minister ervan uit dat de huidige veiligheidsrisico’s op en rond Schiphol tijdig worden opgelost, terwijl veel zaken zich nog slechts in studiefase bevinden. De Tweede Kamer heeft in meerderheid terecht gevraagd om eerst een onafhankelijke evaluatie te laten houden van de invoering van alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Volgens de bewoners is het dringend nodig dat de minister primair opkomt voor een gezonde en veilige leefomgeving en een veilig klimaat. Dit geldt niet alleen voor Schiphol, maar ook voor alle regionale luchthavens. Met haar besluit brengt ze Nederland dichter bij een ernstige klimaatcrisis.

Dit besluit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De minister schendt het vertrouwensbeginsel door tegenover participerende bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst heel zorgvuldig zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of misschien moet krimpen, terwijl nu blijkt dat zij voor groei gaat zonder dit onderzoek. Verder komt de minister tegemoet aan de groei-eisen van de 100-jarige KLM. Zij is van plan haar ministeriele bevoegdheid oneigenlijk te gebruiken om de KLM een voordeel te bezorgen dat voor de leefomgeving juist heel nadelig zal uitpakken. Zo dient zij vooral het belang van de aandeelhouders van de KLM, dus ook die van het Rijk als nieuwe aandeelhouder.

Ook worden de belangen geschaad van andere Nederlanders die van plan zijn mee te werken aan het klimaatakkoord. De luchtvaart heeft een grote uitstoot van broeikasgassen en neemt geen deel aan het klimaatakkoord. Met nog meer luchtverkeer wordt dit nog een stuk erger.

De meerderheid van de bevolking wil geen groei van de luchtvaart, zo bleek uit een landelijk opinieonderzoek dat de minister in 2018 heeft laten houden. Met dit besluit geeft de minister te kennen dat zij deze duidelijke uitspraak naast zich neerlegt.

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer