Impasse Schiphol niet nieuw

Zaterdag 11 januari 2020

Onenigheid over groeiplannen en hinderbeperking veroorzaakte 20 jaar geleden ook al een breuk in het Schipholoverleg.

Nog voor de verschijning van de Luchtvaartnota komen er mondjesmaat onderliggende stukken naar buiten. Vlak voor de Kerstdagen publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een onderzoek naar de Landelijke aanpak voor meten en berekenen van vliegtuiggeluid. Helaas is geen rekening gehouden met de inbreng van de ORS-bewonersvertegenwoordigers. De resultaten vielen dan ook knap tegen: het is allemaal heel ingewikkeld, dus komt er voorlopig geen betrouwbaar meetsysteem. En dat terwijl iedereen het erover eens dat berekeningen niets zeggen over de werkelijk ervaren hinder. Die moet namelijk worden gemeten om te weten of de hinder wel of niet is afgenomen. Dat is immers een voorwaarde voor herstel van het geschonden vertrouwen in Schiphol. Met als gevolg dat de al jaren durende onenigheid blijft dooretteren.

Dat geldt ook voor het aantal vluchten op Schiphol. Deze week publiceerde het ministerie enkele studies die zouden bewijzen dat Schiphol moet blijven groeien. Ondanks de erkenning dat Schiphol niet de banenmotor is waarvoor het vliegveld altijd is gehouden, wil men blijven concurreren met andere Europese luchthavens. Kennelijk moet men de geesten rijp maken om het achterhaalde overstapmodel in stand te houden en het plafond van 500.000 vluchten te doorbreken.

Een studie naar krimp die zowel de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) als de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) nodig achten zit er niet bij. Vandaar dat de bewoners dat zelf hebben laten uitzoeken. Daar komt een heel ander getal uit: krimp naar 400.000 vluchten is zonder veel problemen mogelijk. Zeker als je ook het brede welvaartsbegrip hanteert en niet alleen naar eurotekens kijkt.

Het huidige overleg in de Omgevingsraad Schiphol verkeert al een jaar in een impasse omdat Schiphol toch wil groeien zonder achterstallige en echte hinderbeperking te verdienen. Deze maand 20 jaar geleden was er ook een breuk ontstaan over de groei van Schiphol. In het TOPS (Tijdelijk Overleg Platform Schiphol) kon men het niet eens worden over de toekomstplannen. Ook van de toenmalige pogingen om geluid anders te gaan meten is niets terecht gekomen. De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit helemaal hetzelfde. Die vorige keer duurde het tot 2008 voordat er met het Aldersakkoord weer rust kwam in de luchtvaartpolder.

Volkskrant 29 juli 1999

Trouw 26 november 1999

Trouw 24 januari 2000

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer