Lancering website Schiphol verbaast omwonenden

Maandag 16 maart 2020

Tot verrassing van omwonenden zijn Schiphol en LVNL tijdens de uitbraak van het Corona-virus een soort enquête gestart met de vraag wat mensen vinden van een serie voorgenomen maatregelen om geluidshinder te beperken.

Als bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol worden we gedwongen te reageren op deze lancering, want we krijgen tientallen mails van omwonenden die zich afvragen wat wij ervan vinden. Wij vinden de timing van de lancering erg ongelukkig, omdat veel reizigers op dit moment onzeker zijn over hun terugreis. Ook vinden wij de inhoud van de website ver beneden de maat.

Ten eerste is er in de serie ‘maatregelen’ nauwelijks iets nieuws te vinden. Dat is ook niet verwonderlijk, want sinds het Aldersakkoord van 2008 is intensief nagegaan wat de mogelijkheden op dit gebied zijn.

Ten tweede is er in veel gevallen geen sprake van hindervermindering maar van hinderverplaatsing. Schiphol geeft dat zelf ook toe. Verschuiving van een route betekent een verbetering voor de een en een verslechtering voor de ander.

Ten derde ontbreken echte hinderbeperkingsmaatregelen, zoals een nachtsluiting, rustperioden, vermindering van het totale aantal vluchten, terugdraaien NADP2, of (gedeeltelijke) verplaatsing van het vliegveld.

Schiphol heeft nog steeds niet voldaan aan de afgesproken hinderbeperking die bij het bereiken van 500 duizend vliegbewegingen hoorde.  Als deze maatregelen dat kunnen bereiken is het de vraag waarom ze dan niet eerder getroffen zijn. Het verleden heeft uitgewezen dat het aantal gehinderden niet zoals afgesproken  is afgenomen maar juist met 50% is gestegen sinds het Aldersakkoord.

Schiphol vraagt nu dus aan omwonenden wat ze ervan vinden. Dat kan alleen maar tot verwarring leiden. Een willekeurige burger zal misschien denken: ‘Mooi, ze gaan wat doen aan die herrie.’ Maar niet voor niets is het werkwoord ‘Schiphollen’ weer veel te horen.

Wat we nodig hebben in een vernieuwde Omgevingsraad die ervoor zorgt dat een gezonde omgevingskwaliteit wordt gegarandeerd en individuele rechtsbescherming – die nu nog steeds ontbreekt – is geborgd. Daartoe zijn fundamentele oplossingen nodig waarbij ook kritisch wordt gekeken naar de functie en omvang van Schiphol.

Het terugwinnen van vertrouwen begint met transparantie en duidelijkheid, niet met PR-stunts en verwarring zoals deze website veroorzaakt.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer