Luchtvaartbeleid in het coalitieakkoord

Dinsdag 27 april 2021

Zes burgerorganisaties hebben als tegenmacht uit de samenleving informateur Tjeenk Willink en de Tweede Kamer verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven. We staan op een tweesprong. Moet ons land doorgaan met luchtvaartgroei die de hinder en uitstoot nog groter zal maken, maar de economie te weinig oplevert? Nee. Het luchtruim is al overvol. Er is in Nederland geen maatschappelijk draagvlak meer voor nog eens dertig jaar luchtvaartgroei. Het is voor de samenleving veel beter om het luchtverkeer te beperken tot wat Nederland echt nodig heeft.

De nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 schrijft voor dat Nederland goed met belangrijke bestemmingen verbonden moet blijven, voor passagiers van en naar Nederland. Als het daarbij blijft is dit een uitstekende nieuwe koers. Die vraagt minder overstappers en minder massaal toerisme door extreem goedkope stedenvluchten. En meer vervanging van korte vluchten door de trein. Dank zij deze beperking worden de veiligheid en de veelgeplaagde leefomgeving, gezondheid, woningbouw, natuur en het klimaat veel minder sterk belast. Bewoners moeten eindelijk rechtsbescherming krijgen tegen inbreuken van de luchtvaart op hun levenssfeer, nachtrust en gezondheid.

Volgens onderzoeken in opdracht van burgerorganisaties kunnen de huidige goede verbindingen met ongeveer 350.000 vliegtuigbewegingen op de gezamenlijke luchthavens behouden worden. Veel minder dan in 2019, omdat het slechts om een gedeelte van alle passagiers gaat en een keuze van belangrijke bestemmingen. Namelijk in het enorme netwerk van regio’s waarmee Nederland (handels)betrekkingen onderhoudt. Er blijft voldoende ruimte voor populaire vakantiebestemmingen. Airport Lelystad hoeft helemaal niet open.

De nieuwe regering moet nu eerst zelf door onafhankelijke experts laten onderzoeken hoeveel luchtverkeer hoogstens nodig is voor de gewenste goede verbinding, behoud van het nuttige netwerk en herstel van een verantwoorde wettelijk verankerde leef- en milieukwaliteit. Die uitkomst zou ook het einddoel moeten zijn van het herstel van alle luchthavenactiviteiten na corona. Dus niet terug naar het “oude normaal” uit 2019.

Brief_burgerorganisaties_aan_de_informateur_en_de_Tweede_Kamer_20210427

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer