Luchtvaartnota vervolgt doodlopende weg

Zaterdag 16 mei 2020


Perspectief voor omwonenden ontbreekt

Bewoners Omgeving Schiphol (ORS) verbindt en vertegenwoordigt meer dan honderd bewonersorganisaties in de regio rond Schiphol. Deze bewoners zijn teleurgesteld over de concept Luchtvaartnota. De minister heeft eerder drie hoofdvragen benoemd voor de Luchtvaartnota: hoeveel luchtvaart willen wij, wat kan de omgeving aan en waar moet dat plaatsvinden. In de concept nota ontbreekt een fundamentele analyse hiervan. De minister presenteert een nieuwe aanpak maar het is in feite voortborduren op het oude falende luchtvaartbeleid, oude wijn in nieuwe zakken. Er wordt geen afdoende antwoord gegeven op de grote uitdagingen waar Nederland voor staat door onrealistisch hoge verwachtingen van innovatie en ‘hinderbeperking’.

Opnieuw een groeipad inzetten na de coronacrisis zonder aantoonbaar perspectief op verbetering voor de omgeving is voor bewoners onacceptabel. De grenzen van de luchtvaart waren immers al ruim overschreden. Het leefmilieu in de wijde omgeving is aantoonbaar aangetast. Geluidhinder en uitstoot van toxische stoffen leiden tot niet te accepteren gezondheidsrisico’s. Bovendien zijn de veiligheidsrisico’s voor omwonenden tien maal hoger dan voor andere bedrijfsactiviteiten. In de maatschappij nemen de zorgen over klimaatverandering en het aandeel van de luchtvaart daarin alleen maar toe. Dat moet leiden tot een fundamentele bezinning op de rol en de plaats van de luchtvaart in onze economie. Dit alles ontbreekt in de Luchtvaartnota. De huidige voorstellen rond innovaties en ‘hinderbeperking’ bieden op korte en lange termijn onvoldoende soelaas. Alleen het significant en structureel terugbrengen van het aantal vluchten brengt echt verbetering.

Kernfunctie is ruim voeldoende

Onderzoek toont aan dat dit mogelijk is met behoud van goede bereikbaarheid en werkgelegenheid. Goede verbinding met de belangrijkste economische centra, de kernfunctie van Schiphol, kan tot 2050 worden gerealiseerd met tussen de 300.000 en 400.000 vluchten door effectiever te sturen op die vluchten die daadwerkelijk belangrijk zijn voor de Nederlandse reiziger. Vluchten die drijven op overstappers naar bestemmingen die nauwelijks interessant zijn voor de Nederlandse zakenreiziger en toerist, veroorzaken veel overlast en verdienen geen investering in heropbouw na de coronacrisis. Korte vluchten kunnen steeds vaker worden vervangen door de trein. Nu de grenzen aan wat de omgeving nog kan dragen zijn overschreden en de woningbouwbehoefte in de Randstad alleen maar toeneemt, is een lange termijnvisie nodig op de locatie van Schiphol, waarbij een verplaatsing onontkoombaar lijkt.

Bewoners leggen zich niet neer bij deze teleurstellende conceptnota. In een zienswijze wordt de kritiek verder uitgewerkt en komen er voorstellen voor alternatieve oplossingen. Deze gaan uit van een hogere brede welvaart bij minder vliegverkeer op Schiphol. Bewoners beraden zich op verdere acties.

* Link naar de ontwerp Luchtvaartnota

LD20200519Leidsch Dagblad, 19 mei 2020

Financieel Dagblad 23 mei 2020

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer