Meldpunt BewonersOndersteuning Overlast Schiphol (BOOS) van start

Dinsdag 2 januari 2018

Vandaag is het meldpunt BewonersOndersteuning Overlast Schiphol (BOOS) van start gegaan. Omwonenden van Schiphol kunnen daar terecht voor informatie en advies over een nieuwe bepaling in hun hun koop- of huurcontract. Met ingang van 1 januari 2018 worden zij namelijk verplicht een kettingbeding te ondertekenen waarmee zij verklaren dat zij zich bewust zijn een “geluidsbelaste woning met de daaruit voortvloeiende gebruiksbeperkingen” te betrekken. Deze bepaling moet onderdeel blijven van het contract, op schending daarvan staat een boete van 100.000 euro.

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vindt dat een koper/huurder niet onder druk mag worden gezet om iets ondertekenen wat hij/zij niet weet. Ten eerste ontbreekt voldoende informatie over de echte geluidsbelasting van een woning bij Schiphol. Ten tweede kan hij/zij de toekomstige overlast niet inschatten. Ten derde weet niemand van te voren of hij/zij door blootstelling aan geluidshinder of luchtvervuiling gezondheidsklachten krijgt. Ten slotte staat de hoogte van de boete in geen verhouding tot de vaagheid van die verplichting.

Ook de consequenties zijn onduidelijk. Formeel mag men nog wel klagen, zij het niet bij Schiphol maar bij de eigen gemeente. Die kan daar niets mee want die heeft namelijk aan Schiphol beloofd af te zien van belangenbehartiging. Bovendien verspeelt de nieuwe bewoner het recht op schadevergoeding of nadeelcompensatie.

De ORS-bewonersdelegatie heeft zich steeds verzet tegen invoering van dit soort “zwijgcontracten”. Zij werkt samen met het tv-programma De Monitor om klachten van gedupeerden over geluidshinder en luchtvervuiling te inventariseren.

VRAAG of MELDING

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer