Met de Maatschappelijke Raad Schiphol naar optimale luchtvaart

Donderdag 16 december 2021

Luchtvaart heeft een grote impact op gezondheid, leefbaarheid, woningbouw, veiligheid, milieu en klimaat. Op elk van deze aspecten ontbreken normen en handhaving die burgers voldoende bescherming bieden. Ook de optelsom van al deze effecten wordt genegeerd, terwijl alleen al de opwarming van de planeet vraagt om minder uitstoot van CO2.

Naar nieuw luchtvaartbeleid

De luchtvaartsector wil zoveel mogelijk vliegen. Veel politici zijn geneigd hun argumentatie te volgen als het gaat om geloof in het economisch belang, werkgelegenheid, selectiviteit en innovatieperspectief, kortom het groeiverdienmodel. Een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) moet de argumenten wetenschappelijk en transparant kunnen laten toetsen. De uitkomsten dienen om nieuw luchtvaartbeleid te formuleren.

Tot die tijd gaan we uit van onze Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet:

  1. optimaliseren naar 250 duizend vluchten, voor Nederlanders en mensen die hier moeten zijn;
  2. EU- en WHO-richtlijnen nastreven voor omgevingslawaai en luchtkwaliteit;
  3. individuele rechtsbescherming afdwingen qua leefbaarheid;
  4. onze visie toetsen aan het regeerakkoord, de Omgevingswet (Aanvullingsregeling), Luchtvaartnota, Luchtruimherziening, Luchthavenverkeersbesluit en Luchthavenindelingsbesluit.

We bewaken de beloofde ‘nieuwe bestuurscultuur’ met luchtvaart als normale sector die voldoet aan onze eisen voor gezondheid, leefbaarheid, veiligheid, milieu en klimaat.

Basisvragen

De Luchtvaartnota 2020 – 2050 is controversieel omdat basisvragen niet beantwoord zijn:

> Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig?
> Wat zijn zinvolle bestemmingen?
> Hoe groot is het belang van de hub-functie?
> Welke instrumenten zijn er om de luchtvaart te reguleren?
> Hoe regelen we individuele rechtsbescherming tegen overlast?
> Wat is het belang van nachtvluchten?
> Enzovoorts.

Vragen die breed leven en onvoldoende beantwoord zijn om te komen tot optimale luchtvaart, tot luchtvaart die echt in balans is met de omgeving. De hoofdtaak van de MRS wordt het adviseren van de overheid op verzoek van de minister, de Tweede Kamer of bewonersorganisaties.

Als de Tweede Kamer bijvoorbeeld de vraagt neerlegt – willekeurig voorbeeld – ‘Welke netwerkkwaliteit heeft Nederland nodig?’ dan moet de MRS een onderzoek daarnaar kunnen uitzetten en bewaken. Een transparant, gedegen onderzoek met resultaten waar niemand omheen kan. De MRS kan niet pretenderen deskundig genoeg te zijn op die adviezen zelf op te stellen. Voor zulk onderzoek moet daarom direct voldoende budget beschikbaar zijn.

Samenstelling MRS

De MRS moet bestaan uit betrokken en geïnformeerde burgers die staan voor algemene bescherming tegen inbreuken van de luchtvaart op levenssfeer, nachtrust, gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat. Vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen die belang hebben bij het bepalen van wat optimale luchtvaart wordt. Zij worden ondersteund door enkele deskundigen op het gebied van participatie en het doen van onderzoek. Zij nemen deel ten behoeve van het op de juiste manier uitzetten van de onderzoeksopdrachten en het beoordelen van (tussentijdse) resultaten.

Verder horen er enkele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in die het belang van de zakenreiziger, het ongelijke speelveld qua CO2-compensatie, belastingen en de werkgelegenheidsaspecten bewaken. Tot slot is het goed als ook vertegenwoordigers van het ministerie van I&W zitting nemen ter bewaking van de opdrachten en het proces.

De MRS moet geen praatclub worden, daar hebben we er al genoeg van gezien rond het luchtvaartdossier. Discussies worden al te gemakkelijk afleidingsmanoeuvres en praten helpt niet tegen vliegoverlast waarbij de gezondheid van burgers wordt bedreigd.
Als dit goed geregeld wordt, krijgt Nederland luchtvaart waar iedereen mee kan leven.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer