Minister, verbied kettingbeding Schiphol!

Dinsdag 20 februari 2018

Open brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Naar aanleiding van de tv-uitzending van het programma De Monitor op 20 februari 2018 over het kettingbeding bij Schiphol constateert de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) dat er grote onduidelijkheid bestaat over de precieze inhoud van de regeling en de gevolgen voor de omwonenden. De geïnterviewden spreken elkaar tegen of geven onduidelijke uitleg over deze deal tussen de provincies en Schiphol.

Van de gemeenten die door de provincie worden gedwongen een beleidsregel vast te stellen waarmee zij de belangen van hun inwoners op de grond verkwanselen ten gunste van reizigers in de lucht hebben vele dat nog niet gedaan.

Vanaf het begin heeft de ORS-bewonersdelegatie fel geprotesteerd tegen deze poging om bewoners de mond te snoeren. Nu de verwarring alleen maar groter is geworden eisen zij dat de uitvoering van deze korte-termijnregeling door de minister wordt opgeschort totdat de ORS heeft geadviseerd over het vraagstuk van wonen en vliegen bij Schiphol op middellange termijn.

ORS-bewonersdelegatie

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer