Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak

Zondag 25 februari 2018

De ORS-bewonersdelegatie heeft de afgelopen tijd met stijgende verbazing kennis genomen van de ongefundeerde kritiek op de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Uit diverse uitlatingen blijkt een volslagen gebrek aan kennis over feiten en omstandigheden in het Schiphol-overleg. Helemaal bont maakte VVD-Kamerlid Remco Dijkstra het deze week tijdens het plenaire debat over Veiligheid Vliegverkeer Schiphol met denigrerende en discriminerende opmerkingen over de ORS-bewonersdelegatie.

De ORS is de door de Tweede Kamer zelf ingestelde wettelijke adviesraad voor Schiphol die het door de Tweede Kamer unaniem onderschreven Aldersakkoord uitvoert waarvan “selectieve ontwikkeling in balans met de omgeving” het fundament is. De ORS-bewonersdelegatie is de enige partij die niet aan dat beginsel morrelt. Zij nodigt de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat uit voor een openbaar gesprek over de beste vorm van inspraak, consultatie en participatie over luchtvaart in Nederland.

NHNieuws 26 februari 2018

 

Uittreksel stenogram TK Debat Veiligheid Vliegverkeer Schiphol 21-02-2018

Mevrouw Kröger (GroenLinks):
Mijn laatste vraag gaat over de inspraak van omwonenden. De heer Dijkstra heeft in de afgelopen periode heel roerend gesproken over de omwonenden, die betrokken moeten worden bij het proces ten aanzien van Lelystad Airport, en ik heb gezien dat hij veelvuldig op bezoek is geweest in de regio. Maar eigenlijk zegt hij nu met zoveel woorden dat het door het ministerie terugpakken van regie — daar zijn wij ook zeker voorstander van — wat hem betreft betekent dat omwonenden van Schiphol verder geen inspraak hebben in de besluiten over groei van het luchtverkeer. Klopt dit?

De heer Remco Dijkstra (VVD):
Mevrouw Kröger vergelijkt twee situaties die niet supergoed vergelijkbaar zijn. De omwonenden van Lelystad hebben bij wijze van spreken nog nooit eerder een vliegtuig boven hun hoofd gehad en dat dreigt nu te gaan gebeuren. Bij Schiphol heb je te maken met een heel proces dat al tientallen jaren duurt. Aan de Alderstafel zitten inmiddels mensen van wie ik niet wil zeggen dat het grijze oude mannetjes zijn. Maar je moet je wel afvragen in hoeverre de mensen die daar nu zitten, voldoende representatief zijn voor wat er nodig is. Zijn er niet andere, modernere manieren van inspraak mogelijk dan zoals het nu gaat, bijvoorbeeld digitaal of iets anders? Ik denk dat we de balans moeten herstellen tussen de omwonenden — dan heb ik het over de Omgevingsraad Schiphol — de bedrijven en de luchtvaartmaatschappijen. Dat moeten we hier beter wegen. Nu lijkt het weleens dat omwonenden alles te zeggen hebben, waardoor er dus iedere keer baanwisselingen zijn waarmee hinder moet worden voorkomen. Dat komt de veiligheid niet ten goede. Ik vraag dus om een herijking als het gaat om de inspraak op het gebruik van Schiphol. Je kunt niet iedereen tevreden stellen en je moet ook kijken of mensen nog wel representatief zijn voor waar ze destijds voor zijn aangenomen.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer