ORS-bewoners geschokt door veiligheidsrisico’s Schiphol

Dinsdag 23 mei 2017

Omwonenden eisen onmiddellijke groeistop na publicatie Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

Omwonenden van Schiphol maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van het vliegverkeer op en rond de luchthaven. Hun is altijd verteld dat ondanks de toenemende congestie in de lucht en op de grond de veiligheid niet in het geding is. Nu dat volgens de OVV toch het geval is bij verdere groei, eisen zij een onmiddellijke groeistop.

Volgens het rapport Veiligheid Vliegverkeer Schiphol van de OVV is het banenstelsel en het baangebruik zo complex dat dit de veiligheid negatief beinvloedt. Het onderzoek legt veiligheidsrisico’s bloot die integraal en structureel moeten worden aangepakt om de veiligheid nu en en in de toekomst te kunnen waarborgen. “De Onderzoeksraad acht een besluit over verdere groei, voor of na 2021, pas mogelijk nadat de in dit rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderdz’.

Dit onderzoeksrapport is bij de bewoners ingeslagen als een bom. Terwijl omwonenden dachten dat Schiphol ondanks de toenemende overlast van geluid en uitstoot in ieder geval veilig was, moeten ze nu lezen dat zij zelf en hun woonomgeving risico’s lopen. Zij zijn er bepaald niet gerust op dat Schiphol op dit moment nog veilig opereert, want Schiphol dramt al jaren door met versnelde groei. Als er op al normen zijn voor de veiligheid van omwonenden, zijn die tien keer soepeler dan voor andere bedrijfstakken. Schiphol heeft het overeengekomen plafond van 500.000 vluchten in 2020 willens en wetens naar voren gehaald en het aantal toegestane nachtvluchten wordt stelselmatig overschreden. Nu de OVV in niet mis te verstane bewoordingen aangeeft dat verdere groei onverantwoord is, dient Schiphol alle activiteiten te staken die de groei versnellen.

De Bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is niet betrokken geweest bij het onderzoek en wil snel duidelijkheid over de noodzakelijke verbeteringen en de aanpak die het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu zich voorstelt. Zij heeft voorzitter Alders gevraagd om een spoedzitting van de ORS.

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer