ORS-bewonersgeleding tegen groei Schiphol

Donderdag 10 januari 2019

De bewonersgeleding in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) verzet zich tegen groei van Schiphol. Zij wil eerst nakoming van afspraken uit het verleden en harde toezeggingen over hindervermindering bij het huidige aantal vluchten. Met die boodschap gaat de delegatieleider terug naar de onderhandelingstafel.

Zoals op 21 december 2018 bekend is gemaakt, zijn de onderhandelingen over het ORS-advies Schiphol na 2020 opgeschort tot eind januari 2019. De reden is dat er onduidelijkheid bestaat over de beschikbare capaciteit op vliegveld Lelystad.

Op 9 januari jl. heeft de leider van de bewonersdelegatie de 10 clustervertegenwoordigers geïnformeerd over de stand van de onderhandelingen. Deze is vervat in een vertrouwelijk “hoofdlijnendocument”. De kern daarvan is een beperkte groei van Schiphol met 25.000 vluchten tot 2028. Dit is veel minder dan waarop de sector recht meent te hebben (ca. 580.000 vluchten). Ook verbindt Schiphol zich om een pakket aan hinderbeperkende maatregelen te treffen.

Het pleidooi van de delegatieleider om akkoord te gaan met zo’n beperkte groei van het aantal vluchten om erger te voorkomen kreeg echter geen steun. Ten eerste is deze groeiclaim gebaseerd op een discutabel concept-Milieueffectrapport (MER). Bovendien verdient de sector op grond van het verleden geen vertrouwen dat alle toezeggingen worden nagekomen. Verder gaat dit stuk in tegen selectiviteit en ontbreekt een argumentatie waarom de mainport niet met het huidige aantal vluchten toe zou kunnen. Ten slotte zijn diverse maatregelen vrijblijvend geformuleerd. Dat geldt ook voor de garantie van het nieuwe plafond van 525.000 vluchten.

Vandaar dat de clustervertegenwoordigers de volgorde willen omdraaien: eerst nakoming van oude afspraken en dan pas praten over de toekomst. Dit sluit aan bij het eerder door de bestuurdersgeleding ingenomen standpunt. Dat houdt in dat het huidige plafond van 500.000 vluchten wordt verlengd tot en met 2023 (of zoveel later als de Luchtruimherindeling klaar is).

De hoofdlijnen bevatten goede voorstellen voor vermindering van hinder bij het huidige aantal vluchten, zoals vervanging van vluchten op korte afstand door de trein. Ook wordt verplaatsing van banen naar zee serieus onderzocht omdat groei op locatie op groot maatschappelijk verzet stuit. De komende tijd kan worden benut om deze en andere voornemens concreet en toetsbaar te maken.

Een en ander betekent dat de ORS-bewonersgeleding niet akkoord gaat met beperkte groei tot 2028. De delegatieleider zal dit standpunt aan de ORS-voorzitter melden zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de voortzetting van de onderhandelingen later deze maand. Daarbij zal een alternatief scenario voor de ontwikkeling van Schiphol worden ingebracht.

ORS-bewonersgeleding

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer