Position paper Schiphol op zee

Dinsdag 1 oktober 2019

  1. Schiphol op zee is een oplossing voor de volgende problemen:
   a. Veiligheid​ op en rondom Schiphol. De OvV heeft daarbij aangegeven dat de
   risico’s voor omwonenden van Schiphol een factor 10 hoger zijn dan toegestaan
   voor activiteiten door andere bedrijfstakken (externe veiligheid);
   b. Gezondheid​ van omwonenden. De WHO heeft de richtlijnen recent aangescherpt
   waardoor blijkt dat miljoenen omwonenden van Schiphol te maken hebben met
   gezondheidsrisico’s als gevolg van geluid. Uit onderzoek van het RIVM zijn
   gezondheidsklachten als gevolg van kortdurende blootstelling aan ultra fijnstof
   rondom Schiphol aangetoond;
   c. Leefbaarheid​ rondom Schiphol staat sterk onder druk door het toegenomen aantal
   vliegbewegingen (ook als die gemiddeld stiller zijn) en het ontbreken van
   rustperioden. Dit zoals aangegeven in het verslag van de heer Alders;
   d. Bouwbeperkingen ​als gevolg van Schiphol belemmeren het oplossen van de
   gigantische woningbouwopgave in de Randstad.
   .
  2. Het voldoen aan de klimaatdoelstellingen staat los van een verplaatsing van Schiphol:
   a. De verplaatsing heeft geen invloed op het klimaatvraagstuk;
   b. Oplossingen voor het klimaatvraagstuk zoals synthetische kerosine, elektrisch
   vliegen en beperkte krimp zijn niet of nauwelijks oplossingen voor veiligheid,
   gezondheid, leefbaarheid en bouwbeperkingen. NB: Het is een misverstand dat
   elektrisch vliegen de problemen met geluidsoverlast zou oplossen.
   .
  3. Het ministerie veronderstelt ten onrechte dat Schiphol op de huidige locatie nog veel
   toekomstige uitbreidingsmogelijkheden heeft:
   a. Met het huidige banenstelsel zijn maximaal 540.000 vluchten mogelijk nadat alle
   aanbevelingen van de OvV succesvol zijn geïmplementeerd. (NB: de opvolging
   van veel aanbevelingen bevindt zich nog in studiefase);
   b. Alternatieve banenstelsels zijn nooit goed onderzocht. Veranderingen aan de
   huidige configuratie zouden wel eens complexer kunnen zijn dan het aanleggen
   van een compleet nieuwe infrastructuur.
   .
  4. Vroeg of laat loopt Schiphol vast op de huidige locatie. Verder investeren in een systeem
   dat tegen vele grenzen aanloopt is op termijn vernietiging van kapitaal en uiteindelijk
   duurder.
   .
  5. Beperk het onderzoek niet tot Schiphol op zee. Neem ook andere luchthavens mee
   waaronder Rotterdam en Lelystad en beoordeel ook andere locaties dan op zee.
   .
  6. Als verplaatsing serieus wordt genomen moet er nu een besluit vallen in de
   Luchtvaartnota 2020-2050, anders is de kans voorgoed verkeken. Veel landen zijn ons
   voorgegaan.

Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

 

Elsevier Weekblad nr 45, 2019

45_vhvdwk_vliegveld_op_zee txt

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer