Protest @Omgevingsraad Schiphol tegen ‘schiphollen’ van Schiphol-overleg

Vrijdag 9 maart 2018

Enkele leden van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol klaar voor ludiek protest tegen het “schiphollen” van het Schiphol-overleg (foto: Doron Sajet)

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) maakt zich ernstig zorgen over het functioneren van dit wettelijk adviesorgaan. Vorig jaar had er een advies moeten zijn over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Dat is om allerlei redenen vertraagd: fouten in de Milieueffectrapportage, niet in behandeling nemen adviesaanvragen over wonen en vliegen, idem over het normen- en handhavingsstelsel, schenden afspraak over verlaging nachtvluchten, te weinig hinderbeperking, uitstel opening Lelystad, etc.

Het gevolg van deze stagnatie dat er een rechtsvacuüm is ontstaan: de oude Schiphol-wet geldt, maar de nieuwe telt. Daardoor is rechtszekerheid niet gewaarborgd en komt handhaving in het geding.

Deze chaos ligt niet aan het Aldersakkoord, maar aan het niet naleven van de afspraken. ‘Afspraak is afspraak’ geldt kennelijk niet bij Schiphol. Het ligt ook niet aan de bewonersdelegatie die loyaal meewerkt aan de uitvoering van wat is overeengekomen. Zij neemt dan ook afstand van denigrerende of zelfs discriminerende uitlatingen in de Tweede Kamer over de bewonersvertegenwoordiging (“grijze oude mannetjes met gekke plannen”) en zal binnenkort discussiëren met de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de Schipholadvisering.

Vandaag staat op de ORS-agenda de verkiezingsprocedure voor de bewonersvertegenwoordiging in de zittingsperiode 2019-2022. De bewonersdelegatie is een verklaard voorstander van overleg, maar verwacht dat de andere delegaties (luchtvaartsector en overheden) hun wettelijke adviestaak ook serieus nemen. Zij doet een dringend beroep op de voorzitter om ervoor te zorgen dat er heldere afspraken komen over de toekomst. Schiphol heeft zichzelf op slot gedaan, het plafond van 500.000 vluchten blijft gehandhaafd.

NH Nieuws “Ludieke actie van gekke oude mannetjes”

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer