Schiphol Gebruiksprognose 2020 deugt niet

Maandag 23 september 2019

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft grote kritiek op de Schiphol Gebruiksprognose (GP) voor het komende gebruiksjaar (2020). Redenen: het aantal ernstig gehinderden neemt weer toe, het aantal nachtvluchten is hoger dan afgesproken en de baangebruiksregels worden overtreden. Door alle geklungel met de invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) wordt ook volgend jaar het gedogen niet opgeheven. De rechter heeft de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2018 nog een keer uitstel gegeven. Nu het vrijwel zeker is dat dit niet op tijd is geregeld, is voor de bewonersorganisaties de maat vol.

Jaarlijks stelt Schiphol een “dienstregeling” op voor het komende jaar waarin alle (ca.500.000) vluchten zijn opgenomen. Uit deze prognose moet blijken dat dit verkeersvolume past binnen de “gelijkwaardigheidscriteria en de baangebruiksregels”. De ORS adviseert de minister of is aangetoond dat aan die voorwaarden is voldaan. Dat is volgens de bewonersdelegatie niet het geval.

Ten eerste bepalen de zogeheten gelijkwaardigheidcriteria (aantal belaste woningen, ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden) de maximale wettelijke groeiruimte. Maar deze ruimte mag niet worden “volgevlogen”. Volgens het Aldersakkoord (2008) moet die beschikbare ruimte eerlijk worden verdeeld. Of Schiphol binnen zijn boekje blijft moet dus worden afgemeten aan de afspraak dat het aantal gehinderden afneemt naarmate het plafond van 500.000 vluchten wordt bereikt. Uit de cijfers in de GP blijkt dat al jaren niet het geval te zijn. Ook het komende jaar neemt het aantal gehinderden niet af maar juist verder toe. Dat betekent dat Schiphol aan het einde van de looptijd van het akkoord (2020) nog een achterstand aan hinderbeperking heeft in te halen. Dat was trouwens ook al gebleken uit het Aldersverslag (januari 2019). De meerderheid in de ORS vindt dan ook dat Schiphol de achterstallige hinderbeperking alsnog moet leveren via verlenging van het plafond tot en met 2023.

Ten tweede bevat deze GP ca. 31.000 nachtvluchten, meer dan het overeengekomen aantal van 29.000. Dat verlaagde nachtplafond is de compensatie voor de extra hinder die de primaire banen vanaf het begin van het Aldersakkoord te verwerken hebben gekregen wegens het niet uitvoeren van glijvluchtlandingen.

Ten derde is er nog steeds geen zekerheid dat de vierde-baanregel wordt nageleefd. Deze beschermt met name de secundaire banen. De afgelopen jaren is er eerder sprake van uitzonderingen op de regel dan toepassing van de regel zelf. Dat komt omdat de uitzonderingsgronden worden opgerekt. Dat maakt ook de naleving lastig. Er is een verscherping overeengekomen, maar omdat het NNHS nog niet wettelijk is verankerd biedt dit ook nog geen zekerheid.

Een gebruiksprognose die op zoveel punten rammelt en de gedoogsituatie continueert is een nieuwe inbreuk op het vertrouwen. Daarom zal de bewonersdelegatie in de vergadering van het Regioforum op 20 september negatief adviseren. Schiphol zal er niet wakker van liggen. De gedupeerde omwonenden des te meer.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer