Schiphol misleidt omwonenden met vragenlijst

Vrijdag 3 april 2020

Website van Schiphol en LVNL zorgt voor onrust onder omwonenden

Omwonenden van Schiphol hebben zich al eerder verbaasd getoond over de lancering van een website door Schiphol en de LVNL over hinderbeperking. Beide partijen vragen via een internet enquête wat mensen vinden van een serie voorgenomen maatregelen om geluidshinder te beperken. Maar op dit moment is er nauwelijks geluidshinder…

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) gepasseerd. Hinderbeperking dient in de ORS besproken te worden: dat is wettelijk zo geregeld en dat hebben partijen met elkaar afgesproken. Op de website met een hoog Schiphol-PR-gehalte staat zelfs geen enkele verwijzing naar de ORS en de rol die de bewonersdelegatie (en die van gemeenten en provincies) hebben. Schiphol en LVNL negeren de ORS gewoon.

De ORS-bewonersdelegatie neemt duidelijk afstand van deze website. De ontwikkeling daarvan is vreemd genoeg geheel buiten de omwonenden om gegaan, terwijl zij nota bene de belangrijkste doelgroep zijn. Daarmee ontbreekt vanaf het begin het vertrouwen in de onafhankelijkheid van deze website.

Het onderdeel ‘Geef je mening’ is misleidend voor omwonenden. Zelfs voor goed ingevoerde professionals is het moeilijk om een oordeel te geven over alle voorgestelde maatregelen in samenhang met elkaar, hetgeen de opdracht is volgens de website. Voor de gemiddelde omwonende is zo’n totaaloordeel onmogelijk. Niet voor niets is indertijd de ORS, met een goed geïnformeerde, opgeleide en democratisch gelegitimeerde bewonersdelegatie, geïnstalleerd voor beoordeling van dit soort vragen.

Dit betekent niet dat alle voorstellen van tafel moeten. Integendeel, een aantal is door bewoners en bestuurders bij de ORS zelf ingediend. Het gaat om de deugdelijkheid van de beoordeling en om het feit dat de mogelijkheden onvoldoende onderzocht zijn. Maatregelen die echt zouden helpen ontbreken, zoals een totale nachtsluiting, intrekken van hinderlijke startprocedures en het uitvoeren van geluidsarme landingen. Bovendien is het pakket dat nu wordt gepresenteerd volstrekt onvoldoende: daarmee worden zelfs de eerder gemaakte afspraken behorend bij de groei naar 500 duizend vliegbewegingen niet gehaald, laat staan veronderstelde ruimte voor groei.

De hinderbeperkingsvoorstellen moeten dus alsnog in de ORS besproken worden. De bewonersvertegenwoordigers zullen daar met een standpunt komen, waarbij ook de kiesmannen worden betrokken. Wij gaan ervoor zorgen dat er wel serieus rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de leefomgeving. Nog meer onrust in deze tijd wil niemand.

ORS-bewonersdelegatie

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer