Schiphol komt weer met groeiplan, maar moet juist krimpen

Vrijdag 20 december 2019

Schiphol wil weer eens uitbreiden, dit keer met een tweede Kaagbaan en een parallelle Polderbaan. Daardoor zou de hinder afnemen, want de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan worden dan banen voor extreme weersomstandigheden. Maar het streven naar ruimte voor 650 duizend vliegbewegingen belooft alleen maar meer ellende. De hinderberekeningen van bureau to70 voldoen niet. Groei betekent een toename van het verkeer op alle banen tot 40%. De bewoners tot 40 km in de omtrek van Schiphol krijgen zo nog veel meer luchtverkeer over zich heen. Hun hinder wordt niet minder, maar juist veel groter. Meer vliegverkeer betekent minder rustmomenten en continu herrie. Bovendien zal de uitstoot van CO2, stikstof en ultrafijnstof blijven toenemen. Ieders gezondheid staat op het spel!

De bevolking heeft zich met twee derde meerderheid tegen groei van de luchtvaart uitgesproken. De bewoners- en milieuorganisaties rond de luchthaven dringen erop aan dat Schiphol zijn capaciteit beperkt tot het economisch belangrijke netwerk. Dit omvat minder dan 65% van de huidige 500 duizend vluchten. Er is bij krimp naar 400 duizend vliegbewegingen in 2030 geen gevaar voor dit netwerk. Er is zelfs meer dan genoeg reservecapaciteit om de economische bereikbaarheid van Nederland decennialang te versterken en de traditionele zonvakantievluchten te blijven accommoderen.

De luchtvaartsector zou dan ook halvering van de CO2-uitstoot in 2030 kunnen verwezenlijken. Dat is het soort klimaatplan waar Nederland behoefte aan heeft. Schiphol kan daarbij met minder baancapaciteit toe in plaats van te streven naar meer. Verlies aan werkgelegenheid zal dat ook niet opleveren, want de regio Amsterdam is de banenmotor en niet Schiphol, zo toont onderzoek aan.

Dit is een gezamenlijk standpunt van:

Matt Poelmans, Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol
Sijas Akkerman, Milieufederatie Noord-Holland
Hans Buurma, Werkgroep Toekomst Luchtvaart
Michiel Visser, Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

De presentatie van Schiphol waar het artikel een reactie op is, is nog niet vrijgegeven.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer