Trendbreuk Schiphol

Zondag 19 juni 2022

KABINET ZET MES IN SCHIPHOL (Leidsch Dagblad 17 juni 2022)

Volkskrant 20220617

SCHIPHOL (ANP) – Het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol is “helemaal niet moeilijk”. Dat betoogt Matt Poelmans van de Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS). De aangewezen weg is volgens hem snijden in de hubfunctie van Schiphol, dat voor jaarlijks miljoenen passagiers fungeert als overstaphalte. “Als je al die vluchten met overstappers vermindert, kun je zelfs terug naar 350.000 vluchten per jaar. Dan hou je genoeg ruimte over voor Nederlandse passagiers en nog voor een klein deel overstappers.”
Het kabinet zou overwegen het aantal vluchten op Schiphol structureel te verlagen tot 440.000 of 450.000. Het plafond ligt nu op 500.000.
“Fijn dat het kabinet tot de conclusie komt dat Schiphol niet meer moet groeien. We zijn tevreden dat het nu is doorgedrongen”, zegt Poelmans. Volgens hem wordt het economisch belang van de hubfunctie van de luchthaven sowieso zwaar overschat. “Als mensen vanuit Azië naar Amerika vliegen en hier alleen overstappen, schieten we er economisch niets mee op. Het kóst alleen maar geld.”
Het afhandelen van bagage en beveiliging van overstappers kost namelijk veel mankracht, schetst hij. “De vele overstappers leggen dubbel beslag op de personeelscapaciteit. Hun koffers moeten na aankomst snel worden overgeladen en veel overstappers moeten twee keer door de douane. Op de terugweg gebeurt dat onder tijdsdruk dus nog een keer.” De kosten daarvan worden “afgewenteld op de service aan Nederlandse vakantiegangers en buitenlandse toeristen die ons land bezoeken. En op de Nederlandse belastingbetaler”, aldus de bewonersvoorman.

 

ALGEMEEN DAGBLAD 18 juni 2022 (Rob van der Aa)

Bewonersdelegaties en burgerplatforms noemen de krimpplannen voor de luchthaven Schiphol een ‘belangrijke stap’ richting een betere balans tussen een bloeiende luchtvaart een gezonde leefomgeving. En de kant-en-klare regionale luchthaven Lelystad Airport, een dochterbedrijf van Schiphol? Daar kan nu helemaal een streep doorheen, vinden ze.

Matt Poelmans, voorzitter van de Bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol, spreekt van ‘een duidelijke kentering, die past in onze visie op Schiphol’. Poelmans: ,,Groei van de luchtvaart en een gezonde leefomgeving gaan niet goed samen, dus wij pleiten voor gematigde krimp. Beperking tot 350.000 vliegbewegingen is volgens ons mogelijk.” Nu zit Schiphol op ruim 500.000 vliegbewegingen.

Krimp van Schiphol is best te doen zonder dat het vestigingsklimaat van Nederland achteruit gaat, blijkt uit gedetailleerd data-onderzoek van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart. Een kleinere nationale luchthaven past helemaal in het straatje van de werkgroep, die bestaat uit ‘talrijke bewoners die voorstander zijn van een goed leefklimaat in Nederland en daarbuiten’. Hun krimpscenario: ,,Schaf overbodig luchtverkeer af en pak de negatieve effecten aan. Het luchtverkeer op Schiphol veroorzaakt nu veel te hoge negatieve effecten: uitstoot van stikstof, CO2 en kankerverwekkend ultrafijn stof, aantasting volksgezondheid door slaapverstoring en geluidhinder.” Ook is woningbouw nu onmogelijk, stelt de club.

De beperking moet volgens Poelmans wel geleidelijk gebeuren. Maar hoe dan? ,,Koffiedrinken in Barcelona voor een paar tientjes vinden we bijvoorbeeld geen voordeel dat de nadelen rechtvaardigt. Dat zou al een belangrijke stap in de richting van een betere afweging zijn: kortere vluchten vervangen door de trein. Maar ook het aantal overstappers terugbrengen, omdat we daar toch niks aan verdienen. En de tickettaks kan fors omhoog.”

De bewoners vinden dat de ontwikkeling van Schiphol nooit in balans is geweest met de omgeving. De beloofde  hinderbeperking is nooit geleverd, stelt Poelmans. ,,Nu maakt het kabinet echt een trendbreuk, die ook nodig is om woningbouw te kunnen laten plaatsvinden. En dan is een tweede Kaagbaan overbodig, net als Lelystad.” Die mening over de regionale luchthaven, waarvan opening nog steeds onzeker is, deelt Adegeest. ,,Anders zijn de geplande laagvliegroutes blijvend. Dus moet de sluiting van Lelystad Airport nu ook gelijk worden verzilverd.”

 

NIEUWSUUR 17 juni 2022

Matt Poelmans in Nieuwsuur

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer