Uitgangspunten Luchtvaartnota moeten scherper

Zaterdag 13 april 2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een nieuwe visie op de luchtvaart. Die komt in de Luchtvaartnota 2020 – 2050. De zogenoemde planMER beschrijft de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor de leefomgeving. De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) waar de planMER zich op richt en met welke diepgang (detailniveau) IenW dat doet.

De afgelopen tijd hebben we meegewerkt aan een zienswijze op de NRD, omdat die niet strookt met onze uitgangspunten van onder meer hinderbeperking. De Stichting LBBL heeft deze zienswijze ingediend. De inhoud is in overeenstemming met onze eerdere standpunten.

Het staat uiteraard eenieder vrij een eigen zienswijze in te sturen, namens uzelf of een organisatie. Dit kan tot en met 16 april. U kunt daarbij gebruik maken van het hier besproken document.

Hier vindt u de procedure daarvoor.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer