Veiligheidsrisico’s vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat

Donderdag 28 juni 2018

Omwonenden van Schiphol maken zich ernstig zorgen over het bagatelliseren van de veiligheidsrisico’s van het vliegverkeer op Schiphol. Het in april 2017 uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is onthullend en onthutsend: ”De Onderzoeksraad acht een besluit over verdere groei (boven het plafond van 500.000 vliegbewegingen), voor of na 2021, pas mogelijk nadat de in dit rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderd”. Op basis van de opvolging schrijft de OvV een jaar later: “De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven”.

Ondanks herhaalde toezeggingen van het ministerie en de luchtvaartsector dat de veiligheid bovenaan staat, blijkt uit bijgevoegd overzicht dat alles erop is gericht om groei door te drukken. De voorgenomen maatregelen schieten volledig tekort. Het commentaar van de OvV op de kabinetsreactie liegt er ook niet om.

Met het oog op het Algemeen Overleg op 3 juli 2018 doen omwonenden een dringend beroep op de Tweede Kamer om te voorkomen dat veiligheid moet wijken voor groei tegen elke prijs. De afweging van de veiligheidsrisico’s dient integraal onderdeel te blijven van de advisering door de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de voorwaarden voor invoering van het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel (NNHS).

Reactie voor debat 3 Juli – v4

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer