Vermindering nachtvluchten onomkeerbaar

Woensdag 14 december 2016

nachtvlucht

Op verzoek van de luchtvaartsector is in 2012 de verplichting uit het Aldersakkoord van 2008 om meer glijvluchtlandingen uit te voeren op de primaire banen omgezet in een vermindering van het aantal nachtvluchten. Met ongeloofwaardige berekeningen heeft de sector eind 2015 geprobeerd dit terug te draaien. Nu het Milieu Effect Rapport (MER) ook geen deugdelijke onderbouwing bevat, moet deze vermindering wettelijk worden vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit (LVB).

Kern van het Aldersakkoord is dat Schiphol de volumegroei (naar een plafond van 500.000 vliegbewegingen in 2020, waarvan 32.000 in de nacht) moet verdienen door het realiseren van hinderbeperking. Integraal onderdeel van het akkoord is een tegemoetkoming aan de primaire banen (Kaagbaan en Polderbaan) omdat door het preferentieel baangebruik de omwonenden daarvan ongeveer twee keer zoveel vliegtuigen over hun hoofd krijgen als de secundaire banen. Deze compensatie bestaat uit het uitbreiden van stille glijvluchtlandingen (Continuous Descent Approach, CDA) in de nacht tot een aaneengesloten relatief rustige periode van 20.30 uur tot de volgende ochtend 06.30 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur overdag.

In 2012 heeft Schiphol laten weten dat het uitbreiden van CDA’s niet ging lukken. Volgens de afspraak in het akkoord – dat er in dat geval wordt heronderhandeld – is een CDA-vervangend pakket afgesloten. Daarin is de verplichting om CDA’s uit te breiden vervangen door een vermindering van het aantal nachtvluchten tot 29.000 in 3 jaar tijd. De luchtvaartsector zegde toe dit op vrijwillige basis te regelen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zou dit lagere plafond zo nodig in het nieuwe Luchthaven-verkeersbesluit (LVB) opnemen. Mocht de sector er alsnog in slagen substantieel meer CDA’s te vliegen, dan zou dat – na akkoord met alle partijen – in mindering kunnen komen op het alternatieve pakket.

Volgens de Gebruiksprognoses van 2013, 2014 en 2015 zag het ernaar uit dat alles goed kwam: een afname van 30.700 via 30.300 naar 29.600. In de loop van 2015 ging het echter fout: de realisatie in dat gebruiksjaar is uiteindelijk uitgekomen op 32.300 (wat zelfs een overschrijding is van het in 2008 oorspronkelijk overeengekomen plafond).

Eind 2015 meldde Schiphol tot ieders verbazing dat wat eerst niet mogelijk was (omdat het de capaciteit zou verminderen) een paar jaar later met veel meer luchtverkeer opeens wel probleemloos uitvoerbaar bleek! Daarmee zou aan de taakstelling op het gebied van hinderbeperking zijn voldaan. De berekeningen zijn echter ongeloofwaardig. Zo worden plotseling nep-CDA’s ten tonele gevoerd: glijvluchtlandingen zonder vaste naderingsroute en met een ongunstiger geluidsprofiel. Deze zijn tot 2015 in geen enkel onderhandelingsstuk meegenomen en werden in 2012 en 2015 in gelijke mate gevlogen (ca. 30% van het totaal). De echte CDA’s (van 20.30 tot 06.30 uur en van 15.00 en 18.00 uur) worden nergens gecompenseerd. Een majeure hindervermindering achter de primaire banen in de stille (avond)uren wordt gereduceerd tot nul.

In de vergadering van het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) op 9 december 2015 heeft de bewonersdelegatie met redenen omkleed uiteengezet dat de aantallen niet kloppen en dat de bedoelingen van het akkoord worden aangetast. Het medio 2016 verschenen MER over het Nieuwe Normen- en Handhavingsstel Schiphol (NNHS) bevat geen nieuwe informatie. Het gegoochel met aantallen vluchten en gehinderden brengt ons niet verder, het gaat om het naleven van de afspraak. Die luidt dat de vermindering nachtvluchten doorgaat, tenzij is aangetoond dat alsnog is voldaan aan de eerdere afspraak. Schiphol kan dit niet eenzijdig besluiten. Zolang de omgevingspartijen (bewoners en bestuurders) niet instemmen, geldt het plafond van 29.000 nachtvluchten.

Conclusie: Vermindering van nachtvluchten is een eenvoudig te handhaven maatregel die rechtstreeks effect sorteert op de plaats die ertoe doet en die bovendien de ernstigste vorm van hinder (slaapverstoring) direct vermindert. Omdat het vakantievluchten betreft, komt de mainport-functie bovendien niet in gevaar. Er moet een einde komen aan een jaar verwarring en uitstel. Schiphol dient het MER aan te passen en het Rijk moet het plafond van 29.000 nachtvluchten opnemen in het nieuwe LVB-NNHS.

ORS-bewonersdelegatie, december 2016

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer