Voorkom onnodige groei Schiphol

Dinsdag 14 mei 2019

Hoofddorp – Bewoners rond Schiphol dringen aan op kritisch onderzoek naar het luchtvaartnetwerk. “Met een netwerk dat op zakelijk passagiersvervoer wordt afgestemd draagt de luchthaven optimaal aan de economie bij en kan onnodige uitbreiding voorkomen worden”.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft enige weken geleden minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd om een beter onderbouwde analyse te maken van de gewenste internationale bereikbaarheid via Schiphol die goed voor de economie is. Overheid en luchtvaartsector streven momenteel naar een nog groter netwerk met veel bestemmingen en hoge bedieningsfrequenties voor allerlei soorten passagiers. Dit dateert uit de vorige eeuw. Schiphol moet zich in de toekomst richten op bestemmingen die echt waarde aan de economie toevoegen, voor passagiers van en naar Nederland.

Volgens de Bewoners Omgeving Schiphol, de Werkgroep Toekomst Luchtvaart en het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart gaat het om zakelijke passagiers. De bewoners dringen er bij minister Van Nieuwenhuizen (I en W) op aan het netwerk niet alleen veel selectiever te maken, maar ook zo efficiënt dat er minder vluchten voor nodig zijn. Dit onderzoek kan voor een eventueel benodigde netwerkuitbreiding een reservecapaciteit van meer dan 100.000 vluchten opleveren. “Denk aan bestemmingen die zakelijke passagiers niet nodig hebben en vooral door toeristen en transferpassagiers gebruikt worden. Maar denk ook aan het terugdringen van al te goedkoop budgetvervoer en vluchten naar bestemmingen die met de trein goed bereikbaar zijn of worden. “

De minister kan met dit onderzoek het groeibeleid van Schiphol in de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 ombuigen naar een beter economisch netwerkbeleid zonder onnodige luchtvaartgroei. “Dat biedt betere kansen om met behoud van bereikbaarheid de veiligheidsrisico’s en vlieghinder fors te verminderen en de sector net als elk ander bedrijf zijn volle aandeel te laten leveren in het klimaatakkoord van Parijs. Daardoor stijgt de brede welvaart van Nederland. “

20190514_Onderzoek_selectief_en_efficient_luchtvaartnetwerk

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer