Zonder krimp Schiphol geen woningbouw Randstad

Donderdag 9 september 2021

Geachte leden van Provinciale Staten Zuid-Holland,

In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Doel is harmonisatie van regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Onderdeel daarvan is “omgevingsgeluid”. Dat betekent dat luchtvaartgeluid wordt toegevoegd aan de drie andere bronnen: weg, bedrijven en spoor). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor naleving van de EU norm voor maximale geluidsbelasting op een woonhuis.

Die cumulatie maakt grootschalige woningbouw in de wijde omgeving van Schiphol vrijwel onmogelijk. Vandaar dat BRS (bestuurders van provincies en gemeenten) uitstel heeft gevraagd voor het optellen van de vier bronnen in afwachting van een zogeheten impactanalyse.

Dat vliegtuiggeluid extra hinderlijk is en in de praktijk altijd al werd opgeteld is geen nieuws voor omwonenden. Zij ervaren dat immers aan den lijve Maar het is de omgekeerde wereld om de norm te negeren of verlagen i.p.v. de bron aan te pakken. Uitstel mag dus geen afstel worden.

Het is dus wonen of vliegen. Minder wonen kan niet, dus de oplossing is minder vliegen. Het goede nieuws is dat dit ook kan (zie diverse studies). En minder vliegen moet ook om andere doelen te bereiken, zoals bescherming van het klimaat en de natuur.

Overigens moet er een op geluidsmetingen gebaseerde lokale hindernorm komen met individuele rechtsbescherming, naast de collectieve van het aantal gehinderden. In onze Burgervisie Omgevingswet & Luchtvaartwet leest u meer daarover.

Namens tienduizenden burgers doen wij een dringend beroep op de overheid om haar zorgplicht na te komen. Geef burgers op de grond voorrang boven reizigers in de lucht. Graag herinneren wij u daaraan met deze tegelwijsheid.

PS  U gaat er wel over!

Matt Poelmans, delegatieleider Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Inspreker provincie ZH

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer