Bewoners hervatten overleg over ORS na toezeggingen Van Geel

Woensdag 19 februari 2020

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol heeft na een openhartig gesprek met voorzitter Pieter van Geel besloten weer deel te nemen aan de Begeleidingscommissie Evaluatie ORS.

Van Geel geeft bewoners ruimte om met aanvullende voorstellen te komen. Ook heeft hij de bewonersdelegatie externe deskundige ondersteuning aangeboden om deze te laten uitwerken.

Voor de huidige wettelijke vastgelegde adviesfunctie gaat de bewonersdelegatie in gesprek met de commissie Cohen, die het verbeteren van de aansturing van de luchtvaart in Nederland in kaart brengt.

De bevindingen van Van Geel en Cohen zouden tot een transparant en compleet pakket van bescherming voor bewoners moeten leiden, inclusief gegarandeerd toezicht op handhaving.

De bewoners zullen daar later een oordeel over vormen en blijven in gesprek met Van Geel over tussenresultaten.

ORS-bewonersdelegatie

(Dit is een reactie naar aanleiding van: Bewonersdelegatie schortte overleg over toekomst Omgevingsraad op)

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer