Moties over selectiviteit en zichtwaarden

Vrijdag 24 februari 2017

kompas

In het Algemeen Overleg van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu stond Schiphol uitgebreid op de agenda. Twee moties verdienen extra aandacht. De eerste heeft betrekking op het selectiviteitsbeleid, de tweede op de weerslimieten voor baangebruik.

 


Motie van het Kamerlid LEENDERS (PvdA), voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

– constaterende dat het aantal vluchten op Schiphol veel sneller groeit dan verwacht;
– constaterende dat het openen van de luchthaven in Lelystad nog tot 2019 op zich zal laten wachten;
– overwegende dat het selectiviteitsbeleid nog geen duidelijke resultaten heeft geboekt, zoals het verplaatsen van maatschappijen naar andere luchthavens;
– constaterende dat de groei van Schiphol door middel van hubvluchten essentieel is voor de Nederlandse economie, de concurrentiepositie en het toekomstbestendig maken van de luchthaven;

roept de regering op om ervoor te zorgen dat er meer concrete resultaten worden geboekt door middel van het selectiviteitsbeleid en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

Deze motie is aangenomen

 


Motie van het Kamerlid SMALING (SP), voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

– constaterende dat de Luchtverkeersleiding Nederland recent de weerslimieten op Schiphol heeft aangepast;
– constaterende dat de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar lopende onderzoek geen rekening houdt met deze recente wijziging;
– overwegende dat deze wijzigingen mogelijk invloed hebben op het baangebruik op Schiphol en daarmee ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving;

verzoekt de regering om, in de aanvulling op de milieueffectrapportage voor het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol:

– de gevolgen van de recente aanpassing van de weerslimieten voor afhankelijk baangebruik mee te nemen in de bepaling van de milieueffecten van het toekomstige gebruik van de luchthaven;
– de ontwikkeling van de geluidsbelasting in de handhavingspunten te presenteren bij de onderzochte scenario’s.

Deze motie is aangehouden

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer