MER

Een milieueffectrapport (m.e.r. ook wel geschreven als MER) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen. De initiatiefnemer beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. Milieueffectrapportage garandeert een volwaardige rol voor het milieu in de besluitvorming over plannen en projecten. In het kader van de wetgeving rond Schiphol is een MER noodzakelijk voor het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol. Daarin wordt onder meer afgedwongen dat zoveel mogelijk de Polderbaan en de Kaagbaan gebruikt worden, waaronder de minste mensen wonen. De bewonersdelegatie in de ORS verwezen het MER naar de prullenmand.

nachtvluchtNachtvluchten

Schiphol is ’s nachts open. Het aandeel van de nachtvluchten, tussen 22.30 en 06.00 uur, is beperkt. In het Aldersakkoord is 29.000 per jaar afgesproken. Schiphol gaat er voor 2017 vanuit dat 32.000 vluchten zijn toegestaan. Hierover is dus discussie: de bewoners in de ORS verzetten zich tegen deze interpretatie. Nachtvluchten zorgen voor slaapverstoring. Slaapgestoorden vertonen meer stress en concentratiestoornissen.

kompas

Rinnooy Kan norm

Vliegtuigen landen en stijgen vanwege de veiligheid bij voorkeur tegen de windrichting in. De Rinnooy Kan norm is een baantoewijzingscriterium voor Schiphol opgesteld door de commissie Rinnooy Kan met ondersteuning van internationale experts.  Banen kunnen toegewezen worden bij een dwarswind tot en met 20 knopen en een staartwind tot en met 7 knopen.

De bewonersdelegatie eist dat de Rinnooy Kan waarden onverkort worden opgenomen in de preferentietabel van het NNHS en het aankomende luchthavenverkeersbesluit (LVB). Meer uitleg vindt u hier.

Ultrafijnstof

luchtvervuiling-pixabay-rechtenvrije-fotoEr zijn redenen om aan te nemen dat deze ultrafijnstofdeeltjes uit vliegtuigmotoren gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Eventuele kleine verhogingen in sterftecijfers zijn met de gebruikte onderzoekstechnieken moeilijk terug te zien in de bevolkingsgroep die dit aangaat. Aanvullend onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de mate waarin ultrafijnstof bijdraagt aan gezondheidseffecten en daar wordt nu aan gewerkt. De bewoners in de ORS maken zich zorgen drongen aan op dit extra onderzoek. Meetgegevens rond Schiphol zijn te vinden onder Actueel, Fijnstofmetingen