Plan van aanpak Schiphol 2030

Zaterdag 3 december 2016

Na maanden van stagnatie is het Hans Alders gelukt het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) weer vlot te trekken. Op 29 november jl. is een plan van aanpak aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aangeboden om de heikele kwesties aan te pakken. Voor de bewoners zijn dat: de wonderbaarlijke hindervermindering die Schiphol claimt; het meetellen van alle omwonenden in de hinderberekeningen; en het overhevelen van vakantievluchten naar Eindhoven/Lelystad. Het plan bevat ook controversiële punten die door de andere partijen zijn ingebracht. Een nieuwe onderhandelingsronde moet begin volgend jaar leiden tot uitvoering van de eerder gemaakte afspraken zodanig dat die ook kunnen gelden tot 2030.

Daarmee kwam er een einde aan het hectische week waarin de bewonersdelegatie crisisberaad hield, de ORS op de valreep het plan van aanpak presenteerde en de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu debatteerde over de stand van zaken Schiphol.

Ter voorbereiding op de nieuwe overlegronde had de bewonersdelegatie in de ORS op 26 november een bijeenkomst met de eigen achterban belegd. Dat kon met recht een crisisberaad worden genoemd. De bewoners vinden namelijk dat er van de afspraak dat Schiphol de groei moet verdienen door hinderbeperking te weinig terecht komt. Het aantal vluchten groeit immers veel sneller dan gepland, waarmee het overeengekomen plafond voor 2020 al volgend jaar wordt bereikt. Tegelijkertijd blijft de beloofde hinderbeperking ver achter. In het door Schiphol opgestelde Milieu Effect Rapport (MER) over het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) wordt een wonderbaarlijk grote hinderreductie van 34% berekend die de bewoners volledig verwerpen.

Staatssecretaris Dijksma had de ORS eerder gemaand om voor 1 december met een plan van aanpak te komen. Zij vatte de uitkomst van haar overleg met bewoners, gemeenten en sector na afloop als volgt samen: “Er worden nu nieuwe berekeningen gemaakt van de echte geluidsoverlast en in april kan de Omgevingsraad Schiphol dan een besluit nemen over de Milieu Effect Rapportage, de nachtvluchten en kijken we naar de toekomstige groei”.

Dat overleg met de ORS en ook het Algemeen Overleg met de Tweede Kamercommissie op 30 november werd overschaduwd door de verrassing dat de overplaatsing van vakantievluchten naar Lelystad een jaar vertraging oploopt. De Luchtverkeersleiding (LVNL) lukt het niet tijdig een nieuwe routestructuur te ontwerpen. De politieke partijen toonden zich verbolgen en eisten dat de staatssecretaris voor Kerstmis laat weten hoe zij deze vertraging tot een minimum denkt te kunnen beperken.

Na afloop van het kamerdebat herhaalde de staatssecretaris voor de radio dat zij niet wil morrelen aan de begrenzing van Schiphol. “Dat is niet nodig omdat er nog groeiruimte is en ook niet wenselijk omdat dan het broze akkoord met bewoners en gemeenten als een kaartenhuis in elkaar zakt”. De ORS is inmiddels aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan van aanpak Schiphol 2030.

 

Reactie provincie Flevoland: Rol Luchtverkeersleiding “zeer kwalijk”

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer