Burgervisie Schiphol geeft richting

Donderdag 4 november 2021

Omwonenden van Schiphol maken zich al jaren grote zorgen over de aanslag die Schiphol doet op hun gezondheid en leefomgeving. Zij hebben er geen vertrouwen in dat de overheid hun voldoende beschermt tegen de nadelen van de groei in de afgelopen jaren. Een groei die Schiphol trouwens niet heeft verdiend omdat de bijbehorende hinderbeperking niet is geleverd. Indien de bepaling in het regeerakkoord Rutte III wordt toegepast, zou Schiphol moeten krimpen met 150.000 vluchten, omdat het aantal gehinderden met 60 % is gestegen i.p.v. gedaald zoals afgesproken. Ook de beloofde toekomstige hinderbeperking boezemde bestuurders en bewoners zo weinig vertrouwen in dat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) begin 2019 in meerderheid adviseerde tot een Pas op de plaats.

De afgelopen drie jaar zijn plannen gemaakt voor een nieuwe vorm en inhoud van het Schipholoverleg. Door de politieke malaise als gevolg van de demissionaire status van het kabinet sinds de Toeslagenaffaire en de zich voortslepende Kabinetsformatie na de Kamerverkiezingen stagneert ook de beoogde omvorming van de ORS in een MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol). Om diezelfde redenen is de Luchtvaartnota controversieel verklaard waardoor een politieke grondslag voor het Schipholbeleid ontbreekt. Ondanks diverse voorstellen van de ORS-bewonersdelegatie hangt het Schipholbeleid letterlijk in de lucht. Uitstel van wetgeving en voldongen feiten verergeren de al tien jaar voortdurende gedoogsituatie waarin verouderde normen en rechteloosheid hoogtij vieren.

Het Nederlandse luchtvaartbeleid geeft geen antwoord op de drie centrale vragen: hoeveel luchtvaart is nodig, wat kan de omgeving aan en waar kan die worden afgewikkeld. Inmiddels is uit allerlei onderzoek gebleken dat Nederland toekan met veel minder luchtvaart, zodat nu krimp mogelijk is en daarmee echte hinderbeperking. Dat biedt tegelijk de mogelijkheid om vliegveld Lelystad niet te openen in combinatie met een optimalisatie van Schiphol. Alleen dan zijn de doelstellingen op het gebied van woningbouw, veiligheid, natuur en klimaat haalbaar. Ten behoeve van het lopende en toekomstige Schipholoverleg heeft de gekozen bewonersdelegatie een Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet opgesteld.

 

LEIDSCH DAGBLAD 20211105

Leidsch Dagblad 5 november 2021

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer