Gevaren ultrafijnstof extra reden voor verlengen groeistop Schiphol

Vrijdag 28 juni 2019

Bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn verbijsterd door de uitkomsten van het RIVM-rapport over de gevaren van ultrafijnstof. Nadat eerder was aangetoond dat de concentraties rond Schiphol hoger zijn dan verwacht, is nu ook gebleken dat de blootstelling ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Het feit dat deze heel kleine deeltjes zich in de longen ophopen is extra gevaarlijk. Met name de risico’s voor kinderen zijn schokkend.

Deze tussenresultaten bewijzen dat het onderzoek moet worden uitgebreid tot een groter gebied: niet alleen nabij de luchthaven maar ook onder de routes buiten de geluidscontouren.

Helaas zijn de plannen van de luchtvaartsector om de gevaren te bestrijden verre toekomstmuziek. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bovendien recent aangegeven dat de negatieve gezondheidseffecten van vliegtuiggeluid groter zijn dan eerder gedacht.  Het overlijdensrisico door vliegverkeer rondom Schiphol is verder volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een factor 10 hoger dan risico’s toegestaan voor andere bedrijfsactiviteiten.

Kortom, bewoners rondom Schiphol worden geconfronteerd met stapeling van risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Vandaar dat dit onderzoek alle aanleiding geeft om de noodzakelijke verlenging van het plafond op Schiphol nu definitief te maken.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer