Omwonenden Schiphol: versoepelen geluidsregels onbespreekbaar

Vrijdag 17 juli 2020

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol verzet zich tegen het versoepelen van de geluidsnormen rond Schiphol. Vliegtuigherrie moet volledig worden opgeteld bij het omgevingslawaai van alle andere bronnen, zoals wegen, spoor en fabrieken. Zij wijzen elke poging af om hun leefklimaat verder aan te tasten.

Uit de Aanvullingsregeling geluid blijkt dat vliegtuighinder eerder te laag is ingeschat. Met de geactualiseerde berekening komt de hinder aanzienlijk hoger uit. Omwonenden wisten dat uit eigen ervaring al veel langer. De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiggeluid geven dit ook aan.

In hun zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota zeggen de bewoners dat het de omgekeerde wereld is om de normen voor vliegtuigoverlast te verlagen. De beste oplossing is de oorzaak wegnemen: minder vliegverkeer. Uit diverse studies blijkt dat dit ook mogelijk is met behoud van goede internationale bereikbaarheid voor de Nederlandse markt. Daarmee sla je twee vliegen in een klap: en komt ruimte voor woningbouw en de mensen die er wonen hebben meer rust en een gezondere leefomgeving.

https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/zienswijze-luchtvaartnota-ors-bewonersdelegatie/

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer