Aan onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, provincies en gemeenten rond Schiphol

Maandag 22 juni 2020

De Bewoners ORS hebben het Tienpuntenplan Hinderbeperking ingediend voor substantiële verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van Schiphol. Deze maatregelen vormen een samenhangend pakket dat de bewoners in de geluidscontouren van alle banen tot voordeel strekt. En tevens gemeenten in de Schipholregio in staat stelt hun plannen voor noodzakelijke woningbouw toch door te voeren, nu uit de nieuwste inzichten in het kader van de Omgevingswet blijkt dat de huidige geluidsoverlast te groot is en geen nieuwe woningbouw is toegestaan. Ontkennen van het probleem door een andere berekening of door vrijstellingen is geen oplossing. Alleen een significante vermindering van de geluidhinder werkt voor bestaande en nieuwe omwonenden.

Vermindering van de geluidhinder in zowel het Tienpuntenplan als de woningbouw vereist een beperking van het aantal vluchten op Schiphol ten opzichte van voor de coronacrisis. Daarbij gaan wij uit van het economische belang van een goede verbinding van ons internationaal georiënteerde land met de wereld. De eisen daaraan worden in de Ontwerp-Luchtvaartnota uitvoerig als centraal publiek belang omschreven. Dit aantal vluchten op Schiphol is noodzakelijk voor verbinding naar belangrijke (handels)bestemmingen. En wel ten behoeve van alle serieuze passagiers van en naar Nederland. Op intercontinentale vluchten zijn transfers in jaarlijks afnemende mate als aanvulling nodig. De Ontwerp-Luchtvaartnota neemt terecht afstand van massaal low cost toerisme.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) heeft op grond van deze eisen de omvang van het daarvoor noodzakelijke verbindingen-netwerk en luchtverkeer berekend. Indien het herstel van Schiphol wordt afgestemd op een nieuw plafond van 400.000 vliegtuigbewegingen, wordt ruimschoots aan deze eisen voldaan, kan het Tienpuntenplan Hinderbeperking effectief uitgevoerd worden en krijgt de woningbouw voldoende ruimte.  Alle huidige bestemmingen met een handelswaarde van enig belang blijven dan rechtstreeks bereikbaar, zelfs de bestemmingen die thans vooral drijven op overstappers en relatief weinig worden gebruikt voor de thuismarkt. Dit scenario van 400.000 vluchten biedt dus ruimschoots reservecapaciteit voor toekomstige groei van verkeer voor de thuismarkt. Bovendien ontstaat er door substitutie van korte vluchten door trein ruimte voor nieuwe interessante toekomstige bestemmingen.

Ook kan de sector onder een plafond van 400.000 vliegtuigbewegingen met de reeds overeengekomen maatregelen uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart zijn CO2-uitstoot in 2030 halveren en in 2050 tot nul reduceren. Daarmee zou de sector in tegenstelling tot het ‘groei-verdienmodel’ wel aan het klimaatakkoord van Parijs kunnen bijdragen.

Toename van het luchtvervoer boven 400.000 bewegingen volgens het ‘groei-verdienmodel’ uit de luchtvaartnota zal de verbinding en kwaliteit van het verbindingennetwerk niet verbeteren. Dit extra luchtvervoer vloeit voort uit de exponentiële toename van overstappende passagiers en low cost toeristen, die beiden niet aan deze economische belangen bijdragen. Het extra luchtverkeer en al te massale toerisme zullen de leefomgeving juist onnodige schade toebrengen.

Een illustratie van het WTL-onderzoek staat hier als pdf-versie van deze videopresentatie over balans in de Luchtvaartnota. De WTL is gaarne bereid u een toelichting te geven over de zorgvuldige aanpak en inhoud van dit onderzoek.

De Bewoners ORS willen dat de plan-Mer en de uitvoeringsagenda van de Luchtvaartnota effectief invulling geven aan de netwerkkwaliteit zoals door WTL geschetst en dat wordt afgezien van het ‘groei-verdienmodel’. Het Tienpuntenplan Hinderbeperking geeft daarbij een goede invulling aan de gewenste kwaliteit van de leefomgeving.

Het resultaat is een luchtvaartsector die optimaal bijdraagt aan de Nederlandse economie en tevens meewerkt aan een zo laag mogelijke inbreuk op de leefomgeving, gezondheid en veiligheid en het klimaat. Dat komt voortreffelijk overeen met de vier publieke belangen die de Ontwerp-Luchtvaartnota zo centraal stelt.

Wij hopen dat u de bewoners daarin wilt steunen.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer