Petities aan Tweede Kamer over Luchtvaartnota

Dinsdag 8 december 2020

PETITIES aan Tweede Kamer der Staten Generaal, 8 december 2020

Geachte Kamerleden,

Namens een brede afspiegeling van bewonersgroepen en burgerbelangen vragen wij uw aandacht voor het probleem dat de Luchtvaartnota 2020-2050 en de Luchtruimherziening geen antwoord geven op de 3 belangrijkste vragen voor de toekomst:
– Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig?
– Wat kan de omgeving aan overlast dragen?
– Waar kan die luchtvaart plaatsvinden?
Daardoor dreigt een impasse bij de 4 belangrijkste onderwerpen voor omwonenden.

Netwerkkwaliteit
Niet is onderzocht welke bestemmingen en frequenties nodig zijn om te voldoen aan Nederlandse de vraag naar zakenreizen, vakanties en inkomend toerisme. Door het hub-model krijgen omwonenden veel meer vliegtuigen over hun hoofd dan nodig is.

Omgevingskwaliteit
Luchtvaart brengt nadelen mee als lawaai, uitstoot, vervuiling en gevaar die nu met hinderbeperkende maatregelen worden bestreden of gecompenseerd. Wij willen het omdraaien: Wat is een acceptabele norm voor omgevingskwaliteit waarbinnen de luchtvaart zich kan voltrekken? Dat is normaal bij iedere andere bedrijfstak.

Rechtsbescherming
Omwonenden weten niet wat hun nog boven het hoofd hangt en kunnen zich niet verweren tegen aanslagen op hun gezondheid en aantasting van hun woongenot. Individuele rechtsbescherming moet wettelijk worden vastgelegd op zodanige wijze dat belanghebbenden gelijke rechten hebben bij snelwegen en verkeerspleinen in de lucht als op de grond.

Participatie
Bewonersparticipatie maakt pas kans van slagen als de governance op orde is. Helaas is dat niet het geval gebleken. Vooral doordat afspraken ongestraft konden worden geschonden is het vertrouwen uitgehold. Intussen is een wildgroei aan participatiestructuren ontstaan. Het advies Pieter van Geel over de evaluatie van de ORS moet een nieuw perspectief bieden. Dit nieuwe orgaan moet aan de slag met een concrete actieagenda voor luchtvaartbeleid en uitvoeringsmaatregelen.

Matt Poelmans, delegatieleider Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Mede-aanbieders Hans Buurma (Werkgroep Toekomst Luchtvaart) en Wilfred Eleveld (Natuur- en Mileufederatie NH) lichten deze onderwerpen nader toe.

 

Petitie ORS-WTL-LBBL

Petitie ORS-NMFNH

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer