Krimp Schiphol levert welvaartswinst op

Dinsdag 13 juli 2021

Nadat eerdere studies (Manshanden, WTL) al hadden aangetoond dat krimp van Schiphol geen nadelige gevolgen heeft voor de internationale bereikbaarheid van Nederland, blijkt uit een recente studie van CE Delft dat krimp zelfs beter is voor de welvaart van ons land. Deze zogeheten Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA) telt namelijk niet alleen de veelal zwaar overschatte voordelen, maar ook de dikwijls verwaarloosde nadelen. Bij zo’n eerlijke afweging van kosten en baten blijkt krimp per saldo dus beter dan groei.

Daarmee ligt de discussie over de toekomst van Schiphol weer open. In de Luchtvaartnota 2020-2050 ontbreekt namelijk een gedegen onderbouwing van de noodzakelijke omvang van Schiphol. Die is blijven steken in het groeiverdienmodel dat alleen de vermeende voordelen via theoretische berekeningen in kaart brengt. Ook gaat die nota uit van het achterhaalde hubmodel waardoor tweederde van het aantal passagiers op Schiphol bestaat uit overstappers. Die dragen weinig of niets bij aan de economie en veroorzaken wel extra gezondheidsschade voor omwonenden en aantasting van de leefomgeving. Omdat hinderbeperkende maatregelen nauwelijks soelaas bieden is krimp onontkoombaar, nog los van andere bezwaren tegen luchtvaartgroei zoals klimaatverandering, natuurvernietiging en veiligheidsrisico’s.

Met deze recente inzichten is er alle reden om de heilloze weg van groei om de groei te verlaten nu het nog kan. Daarom heeft de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) onlangs via een petitie aan de nieuwe Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bepleit om een nieuwe weg in te slaan met de luchtvaart. De coronacrisis biedt een uitgelezen kans om de fouten uit het verleden te herstellen. Nu krimp juist goed is voor de economie, moeten we vooral niet terug naar het oude normaal, want dat was immers niet normaal.

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer