Omwonenden Schiphol tegen groei na 2020

Zondag 11 november 2018

Vertegenwoordigers van omwonenden rond Schiphol vinden groei na 2020 onaanvaardbaar. Van de beloofde hinderbeperking is weinig terecht gekomen. Ook vele andere argumenten pleiten tegen uitbreiding op de huidige locatie.

Deze eensgezinde opstelling bleek tijdens de kiesmannenbijeenkomst van de bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aangesloten bewonersorganisaties in de wijde omgeving van de luchthaven. Deze bijeenkomst vond plaats op 10 november 2018 in het kader van de advisering en maatschappelijk consultatie over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Tachtig kiesmannen waren aanwezig en kregen na de opening door clusteroverlegvoorzitter Gerard Jägers een toelichting van ORS-voorzitter Hans Alders, Schipholdirecteur Dick Benschop en bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans.

Rampscenario

ORS-voorzitter Hans Alders vertelde hoe de advisering en de maatschappelijk consultatie verloopt. Daarbij maakte hij bekend dat het MilieuEffectRapport (MER) pas wordt afgerond nadat de twee adviesaanvragen zijn behandeld (over het Normen- en handhavingsstelsel en over Wonen en vliegen). Alles is er op gericht om voor eind dit jaar een akkoord tot stand te brengen voor de periode 2020 tot 2030. Die tijdsdruk is enorm toegenomen door het rechtsvacuüm dat al langer bestaat als gevolg van het anticiperend handhaven van het bestaande en het nieuwe stelsel.

Bewonersvertegenwoordigers Matt Poelmans zette vervolgens het standpunt van de bewonersdelegatie uiteen. Het grootste dilemma is de afweging tussen wonen of vliegen: dat gaat namelijk niet samen op dezelfde plek. De luchtvaartsector wil op termijn 100 duizend vluchten erbij, en de overheden willen tegelijk 100 duizenden woningen bouwen. Wanneer beide partijen hun gang kunnen gaan, zijn de huidige en toekomstige omwonenden de dupe. Een gezamenlijk ORS-advies moet zo’n rampscenario voorkomen. Omdat de in het Aldersakkoord beloofde hinderbeperking bij lange na niet is gehaald, omdat Schiphol vol is en omdat uitbreiding op locatie niet meer kan, zou het plafond (van 500 duizend vluchten tot en met 2020) moeten worden verlengd tot na de herindeling van het luchtruim (verwacht in 2023). Tegelijk moet een akkoord worden gesloten voor de periode tot 2030. Met het oog daarop hebben de bewoners Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien geformuleerd.

Grens bereikt

Vervolgens kregen de kiesmannen (en -vrouwen) de gelegenheid hun mening te geven, zorgen te uiten en vragen te stellen. Ten overvloede bleek dat iedereen het heeft gehad met de almaar toenemende overlast en de grens is bereikt.

De nieuwe Schipholbaas Dick Benschop lichtte zijn nieuwe benadering van ‘gematigde groei’ toe. Hij toonde veel begrip voor de nadelen van de luchthaven en wilde een breuk met het verleden. Het bleef echter onduidelijk waarop ‘gematigde groei’ nou precies neerkomt. Hij wil afstand nemen van de overdreven groei in de afgelopen 10 jaar (van 450 duizend naar 500 duizend vluchten), maar 1,5% groei per jaar zou al leiden tot 580 duizend vluchten – bepaald geen matiging! Voor de aanwezigen was hij een sympathieke man met sympathieke bedoelingen, maar met een scenario dat niet leidt tot hinderbeperking. Hij was gekomen om te luisteren naar de omwonenden, maar kon niets beloven.

De eveneens uitgenodigde gedeputeerde Adnan Tekin (voorzitter van de Bestuurlijke Regio Schiphol, waarin de provincies Noord- en Zuid Holland zijn vertegenwoordigd en de wethouders van de 35 gemeenten rond Schiphol) was verhinderd en had zich ook niet laten vervangen. Hij verwees naar de inzet voor de ORS-onderhandelingen die dezer dagen in de verschillende gemeenten wordt toegelicht. Hoewel er overeenkomsten zijn met het bewonersstandpunt, is er een fundamenteel verschil van mening over het vraagstuk wonen en vliegen: dat zou volgens de bestuurders  niet thuishoren op de ORS-agenda. Dit is niet alleen in strijd met het instellingsbesluit van de ORS, maar ook met het uitdrukkelijke adviesverzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat IenW). Overleg hierover vinden de bestuurders ook niet nodig omdat er al een regeling bestaat voor de beperkingsgebieden (kettingbeding met klaagverbod). Die regeling zou voortaan algemeen moeten gelden. Daarover zal in de komende onderhandelingen nog het nodige te doen zijn. Voor de bewoners is een oplossing die het probleem ontkent geen serieuze uitkomst.

 

NOS journaal 10 november 2018

 

NOS app 10 november 2018

Trouw 10 november 2018

Haarlems Dagblad 12 november 2018

Telegraaf 12 november 2018

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer