Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan

Vrijdag 2 maart 2018

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft een eerste succes geboekt met haar verzet tegen het “kettingbeding met klaagverbod” voor nieuwe woningen bij Schiphol. De gemeente Aalsmeer gaat nieuwe inwoners niet verplichten om te tekenen dat zij zich bij voorbaat neerleggen bij de geluidsoverlast door vliegverkeer van Schiphol. Naar verwachting zullen andere gemeenten dat voorbeeld volgen.

Dit kettingbeding is onderdeel van een afspraak tussen het Rijk en de provincies Noord- en Zuid Holland om de woningbouwmogelijkheden binnen de geluidscontouren rond Schiphol te verruimen. Kern van deze deal is dat de gemeenten zich niet zullen verzetten tegen toenemende geluidsoverlast van Schiphol. Diverse gemeenten worstelen met dit dilemma en hebben de gemeentelijke beleidsregel die dit oplegt nog niet vastgesteld. Nu Aalsmeer heeft besloten het kettingbeding niet over te nemen, zullen meer gemeenten dat vermoedelijke ook achterwege laten.

Daarmee geeft deze gemeente gehoor aan de protesten die de ORS-bewonersdelegatie vanaf het begin tegen deze “oplossing” heeft aangetekend: men lost een probleem op door het bestaan ervan te ontkennen. Aan deze wending zal ook hebben bijgedragen de brief van de ORS-bewonersdelegatie aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma De Monitor op 20 februari jl. Mede op basis van de meldingen bij het eigen Meldpunt Bewonersondersteuning Omgeving Schiphol (BOOS) kwamen daarin gedupeerde omwonenden aan het woord. Verder bleek er bij de geinterviewde bestuurders grote verwarring over de precieze inhoud en de gevolgen van deze deal. Men mag dan wel klagen, maar de gemeente doet er niets mee.

Met het laten vervallen van het kettingbeding is het probleem voor de gemeenteraden trouwens nog niet opgelost. Dit kettingbeding is volgens het geheime advies van de landsadvocaat een essentieel onderdeel van de deal om schadeclaims voor gemeenten te voorkomen. De prijs voor het mogen bouwen binnen de geluidszones is namelijk de zogeheten “vrijwaring van de luchtvaartsector”.

De bewonersdelegatie wil daarom eerst een zorgvuldige oplossing voor het vraagstuk van wonen en vliegen bij Schiphol op middellange termijn. Zo’n oplossing die volledig recht doet aan de zorgplicht van de overheid moet komen te staan in het advies dat de minister hierover aan de ORS heeft gevraagd. De bewoners dringen er daarom bij de gemeenteraden op aan de huidige beleidsregel in afwachting van dat ORS-advies niet vast te stellen.

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer