Uitkoop mag geen afkoop worden

Zaterdag 8 september 2018

Reactie ORS-bewoners op bericht dat gemeente Aalsmeer met Schiphol onderhandelt over uitkoop van inwoners die overlast ondervinden van de Aalsmeerbaan

De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn uiteraard voor compensatie van ernstig gehinderden, maar als onderdeel van een akkoord over de ontwikkeling van Schiphol na 2020.

Ons doel is hinderbeperking door beheersing van het totaal aantal vluchten en een eerlijke verdeling van de overlast. Als dat niet lukt, dan kan schadevergoeding voor de meest gedupeerden een oplossing zijn. Maar het mag geen afkoop van ellende zijn op de ene plaats ten koste van een andere.

Compensatie is ook geregeld in het Aldersakkoord van 2008. Daarbij is Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) opgericht om zo’n schadevergoedingsregeling uit te voeren. De voorwaarden zijn echter zo strikt dat bijna niemand daarvoor in aanmerking komt. Tegen onze zin is het budget van 30 miljoen euro besteed aan andere gemeentelijke projecten. De bewonersvertegenwoordigers zijn daarbij buiten spel gezet, terwijl het toch om besteding publieke middelen gaat. Dat mag niet opnieuw gebeuren.

Uitkoop is immers onderdeel van het vraagstuk wonen en vliegen waarover de ORS advies moet uitbrengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dat moet gebeuren door all drie delegaties partijen (luchtvaartsector, bestuurders, bewoners) samen. Het onaanvaardbaar en onhandig dat doorkruisen met onderonsjes van Schiphol met een aparte gemeente.

Wat ons extra achterdochtig maakt is dat een ander onderdeel van wonen en vliegen achter onze rug om is bedisseld. Dat betreft de versoepeling van woningbouw binnen de geluidscontouren. De truc die daarbij is uitgehaald is dat de gemeenten mogen bouwen, Schiphol mag vliegen en dat de nieuwe kopers moeten tekenen dat ze geen bezwaar meer mogen maken tegen overlast. Dat klaagverbod moet van tafel.

Helaas stagneren de onderhandelingen door vertraging van het Milieueffectrapport (MER). Dat is al drie keer afgekeurd. Wij willen voldongen feiten en uitholling van de ORS voorkomen, en eisen garanties in de onderhandelingen de komenden weken.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer