Zeebaan dichterbij?

Woensdag 14 november 2018

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 10 november 2018 bleek groot verzet tegen groei van Schiphol op de huidige locatie. Verplaatsing naar zee wordt als een alternatief gezien. President-directeur Dick Benschop van Schiphol stond open voor deze mogelijkheid. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs een onderzoek toegezegd.

In het verleden zijn er diverse suggesties gedaan, zoals door Paul Grove en onlangs vroeg ook Guus Berkhout opnieuw om aandacht hiervoor. Bewonersgroepen rondom Schiphol hebben begin dit jaar via een Tweedekamer-petitie een plan voor verplaatsing (van banen) naar zee gelanceerd.

Tijdens de Luchtvaartdag op 8 december is een speciale workshop gewijd aan deze mogelijkheid om overlast te beperken. Wie weet gaat het er nog eens van komen.

Presentatie Luchtvaartdag Guus Berghout

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer