Permanente burgerparticipatie Schiphol nodig

Woensdag 3 februari 2021

Bij de voortzetting van de Tweede Kamerhoorzitting over de toekomst van het Schipholoverleg krijgt de ORS-bewonersdelegatie de kans om een aantal hardnekkige misverstanden en vooringenomenheden over burgerparticipatie te weerleggen. Onderstaand een overzicht van standpunten in de afgelopen twee jaar.

 

12 juni 2019  Governance & Participatie Luchtvaart

13 december 2019  Participatie of Confrontatie

11 februari 2020  Participatie is geen Gunst maar een Recht

30 september 2020  Van Hinderbeperking naar Omgevingskwaliteit

1 oktober 2020  Commissie Cohen bepleit Permanente Participatie Luchtvaart

 

Deze standpunten grijpen terug op de 10 principes van de BurgerServiceCode

 

Video Debat Gemist 4 februari 2021

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer